Njoftim nga lënda:E drejtë biznesore

20 Dhjetor, 2019
Njoftohën studentet e vitit të parë të Fakultetit Ekonomik të UKZ-Gjilan, te cilët i  ndegjojnë leksionet-ligjeratat në lendën: E drejtë biznesore se kollokviumi i dytë për lëndën perkatëse,do të mbahët në javën e parë të muajit Janar 2020.Për të dy grupet, kollokviumi mbahët duke filluar nga ora 11,ditë e premte.
Të drejtë nënshtrimi të kollokviumit të dytë,kan të gjithë ata student,të cilët e kan kaluar kollokviumin e parë.
Me respekt:Pedagogu i lëndës:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA