Njoftim nga lënda: Shteti dhe Qeverisja

31 Dhjetor, 2022
Njoftohen studentët  e studimeve pasdiplomike-master: E Qeverisja se me datë 6 Janar 2023,ora 16,do të mbahët  kollokviumi i parë në lëndën:Shteti dhe qeverisja!
Me shumë respekt,
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA