Njoftim nga lënda: Shteti dhe Qeverisja

10 Shkurt, 2023

Njoftohen studentët  e studimeve  pasdiplomike-master:E Qeverisja se provimi në lëndën:Shteti dhe qeverisja,afati i Janarit i paraparë që të mbahët me datë 14.Shkurt 2023,bazuar në kërkesën e studentëve i njejti do të mbahët me datë 2.Mars 2023.