Njoftim nga lënda: Gjyqësia kushtetuese

11 Korrik, 2022
Njoftohën studentët e vitit të dytë të F.Drejtësisë,se provimi në lëndën:Gjyësia kushtetuese,do te mbahët me datë 12.Korrik 2022,ora 9:00!
Me respekt,Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA