Njoftim nga lënda: E drejtë biznesore

13 Janar, 2018
Njoftohen studentet e vitit te I-pare te Fakultetit Ekonomik te UKZ-Gjilan,te cilet Ju kan nenshtruar  kollokviumit te dyte, ne lenden:E drejte biznesore, se konsultimet lidhur me rezultatet e kollokviumeve dhe prezantimeve perkatese,do te mbahen diten e marte , date,16 Janar 2018,ora 10.
Pedagogu i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA