Njoftim nga lënda: Analiza e të dhënave dhe hulumtimi në biznes

21 Qershor, 2019

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik se pjesa praktike nga lenda: Analiza e te dhenave dhe hulumtimi ne biznes, do te mbahet me date 28.06.2019 , ora 12:00 kabineti B12.