Njoftim në lëndën Qeverisja Lokale

14 Tetor, 2017

Njoftohen studentët se ligjeratat në lëndën: Qeverisja lokale tek  Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha  do të mbahen  çdo te enjte,viti i trete, nga ora 10-12,viti i dyte grupi i pare ora 12-14 dhe grupi i dyte 14-16.