Njoftim – Lemda: Teknologjia e Komunikimit në Biznes

11 Shkurt, 2019

Njoftohet studenti i cili ka kaluar provimin me shkrim në lëndën: Teknologjia e Komunikimit në Biznes se provimi me gojë do të mbahet datë: 14 shkurt 2019 ditë e enjte ora 13:00


08.02.2019                           Prof. Ass. Dr. Ragmi Mustafa