NJOFTIM – Aplikimi online

11 Korrik, 2016

Të nderuar, ju njoftojmë se SEMS-i për aplikim  online të studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor në vitin akademik 2016/2017,  nga interneti tek vegza (linku) për konkurrim : https://uni-gjilan.net , do të hapet më 11.07.2016 nga ora 13:00.

 

 

 

SUKSESE!