Njoftim-Administrim Lokal

3 Janar, 2018
Njoftohen studentet e F.Juridik të UKZ-Gjilan,të cilet i degjojnë leksionet-ligjeratat në lëndën:Administrimi lokal,te Prof.Dr.Asoc.Fejzulla Berisha,se kollokviumi i dytë ne kët lëndë,mbahët me datë 11 Janar 2018.
Për të Ju nënshtruar kollokviumit të dytë,kanë të drejtë, të gjithë ata student,të cilet e kan kaluar kollokviumin e parë.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA