Njoftim

20 Nëntor, 2015

PTT në Kamenicë  ofron mundësi për mbajtje të praktikës profesionale

Inkurajojmë studentët e Fakultetit Ekonomik, që të aplikojnë për praktikë në PTT dega në Kamenicë.

Ky rast i ofruar është një mundësi të cilën duhet ta shfrytëzoni ju studentë për të mirën tuaj.

Kriteret që duhet plotësuar janë:

  1. Studentët duhet të kenë arritur kushtin për vitin e III-të të studimeve,
  2. Nota mesatare minimale 8.5.

Të gjithë ju që jeni të interesuar, dhe plotësoni kriteret e lartcekura, duhet të plotësoni formularin e

bashkangjitur (kliko këtu për formularin) dhe të aplikoni në adresën elektronike: [email protected]

Afati i fundit për aplikim është data 26 nëntor 2015