Njoftim

9 Shtator, 2015

Pasi që Universiteti është akoma në diskutim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  dhe Ministrinë e Financave për numrin e stafit të lejuar për angazhim, lista e të përzgjedhurve do të publikohet pas datës 25.09.2015