Njoftim

27 Shkurt, 2019

Njohtohen studentët e FSHK-së të vitit të tretë se mbrojtja e Projekteve në SEW do të jetë:
Datë: 05 mars 2019
Koha: 10:00 para dreke
Salla: kudo që e gjejmë një të lirë brenda hapsirave të FSHK-së
Studentët do të notohen në mbrojtjen e projektit!
Studentët që mund t’i nënshtrohen mbrojtjes së projektit përkatësisht provimit janë si vijon:

Nr. Nr ID Emri Mbiemri
1 15071039 Alban Kovani
2 15071063 Arlinda Islami
3 16071075 Elmedina Rexhepi
4 16071028 Fatmir Nuredini
5 16071033 Fjolla Huruglica
6 16071027 Ilir Nuredini
7 16071095 Lirikë Qerimi
8 16071120 Ljiridon Aljimi
9 16071034 Nakshije Emerllahu
10 16071056 Tringa Salihu

 

26 shkurt 2019                                      Prof. Ass. Dr. Ragmi MUSTAFA