Njoftim – kolokviumi i dytë në lëndën “Menaxhimi i Projekteve”

11 Janar, 2018

Njoftoj studentët e vitit të tret të Fakultetit Ekonomik, Departamenti Menaxhment dhe Informatikë se kolokviumi i dytë në lëndën “Menaxhimi i Projekteve” i paraparë të mbahet me datën 11.01.2018, me kërkesën e studentëve nuk do të mbahet dhe i njëjti do të shtyhet për datën 15.01.2018, në ora 14:00.

Profesori i lendes:  Fehmi Azemi