Në Hamburg zhvillohet punëtori e radhës në kuadër të projektit STAND

24 Maj, 2023

Në Hamburg të Gjermanis u zhvillua punëtoria TUSS si pjesë e projektit STAND. Aty nga Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, morën pjesë Ass. Lizë Rexhepi, Blerta Dushica Sekretare e Njësisë Akademike dhe Labinota Ramadani nga Zyra për Shërbim Studentor, ku  u diskutua për tema të ndryshme lidhur me strukturat e hulumtimit decentralizuar, iniciativat e start-up-ave, ofrimin e shërbimeve për hulumtimin universitar dhe menaxhimin e projekteve. Qëllimi i punëtorisë ishte të nxitet bashkëpunimi, shkëmbimi i njohurive dhe të eksplorohet për ide inovative.

Si pjesë e punëtorisë, pjesëmarrësit patën mundësinë të vizitonin Qendrën ZAL Tech, një qendër udhëheqëse për hulumtimin dhe inovacionin në avionikë. Vizita ofroi njohuri të çmuara në teknologjitë e avancuara dhe përparimet në industrinë ajrore.

Po ashtu gjatë kësaj vizite u diskutuan aktivitetet e ardhshme, duke siguruar koordinim dhe përparim të qëndrueshëm brenda projektit STAND.

Punëtoria përfundoi me një rishikim të plotë të diskutimeve, reflektimeve mbi pikat kyçe dhe një diskutim të hapur midis të gjithë partnerëve të përfshirë në këtë projekt

Mund të themi se punëtoria e mbajtur në TUSS Hamburg në kuadër të projektit STAND ofroi një platformë tërheqëse për shkëmbimin e njohurive, bashkëpunimin dhe diskutimin mbi tema të lidhura me strukturat e hulumtimit decentralizuar, iniciativat e start-up-ave, ofrimin e shërbimeve për hulumtimin universitar dhe menaxhimin e projekteve. Ngjarja vërtetoi të qenit një mundësi e vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit për të ndërtuar rrjetëzim, për të fituar njohuri dhe për të eksploruar mundësi bashkëpunimi për të ardhmen. Me suksesin e kësaj punëtorie, TUSS Hamburg dhe partnerët e saj demonstroi përkushtimin e tyre në përparimin e teknologjive të qëndrueshme dhe në promovimin e inovacionit në fushë.