Mundësi punësimi në Bankën Ekonomike – Gjilan

21 Korrik, 2023

Të nderuar studentë,

Në kuadër të  marrëveshjes që ka Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan me Bizneset, jemi dakorduar që   të nisim fillimin e angazhimit të  studentëve  në  punë të rregullt dhe  punë  praktike në Bankën Ekonomike – Gjilan .

Bankën Ekonomike – Gjilan, kërkon të punësojë 1 staf me kontratë   të   rregullt dhe po ashtu praktikant me mundësi kontrate të rregullt.

Studentët të cilët shprehin gatishmëri për punë praktike, duhet të dërgojnë një CV dhe letër motivuese ne e-mailin: [email protected]

Lulzim Rashiti – Kordinator për praktika në biznese dhe  institucione

Afati i paraqitjes së  dokumenteve të kërkuara  është deri më, 25.07.2023

Përparësi në konkurs do të kenë studentët e vitit të   III-të, me notë mesatare mbi 8.5

SUKSESE