Listat Përfundimtare të studentëve me të drejtë vote për zgjedhjet studentore 2017

11 Maj, 2017

Listat Përfundimtare të studentëve me të drejtë vote për zgjedhjet studentore 2017

Listat e studentëve me të drejtë vote - EDUKIM

Shkarko

Listat e studentëve me të drejtë vote - Juridik

Shkarko

Listat e studentëve me të drejtë vote - Ekonomik

Shkarko

Listat e studentëve me të drejtë vote - Shkenca Kompjuterike

Shkarko