Lista e studenteve te pranuar pas shqyrtimit te ankesave dhe atyre ne baze te marreveshjes me OVL

10 Tetor, 2014

Listen e studenteve te pranuar pas shqyrtimit te ankesave dhe atyre ne baze te marreveshjes me OVL te afatit te shtatorit mund t’a gjeni me poshte.