Lista e kandidatëve të cilët kanë parashtruar ankesa në Komisionin Qendror për pranim të studentëve të rinj, në afatin e dytë të shtatorit, për vitin akademik 2016-17

13 Tetor, 2016

Lista e kandidatëve të cilët kanë parashtruar ankesa në Komisionin Qendror për pranim të studentëve të rinj, në afatin e dytë të shtatorit, për vitin akademik 2016-17