Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2020/2021

1 Tetor, 2020

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Provimi pranues do të mbahet ditën e Premte dhe ditën e shtune me datë 02.10.2020 – 03.10.2020.

Raporti per sallat e caktuara - Edukim- Arsimi Prarashkollor

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Edukim- Arsimi Fillor

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Juridik

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Ekonomik- BFK

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Ekonomik- Menaxhment dhe ndermarresi

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Fakulteti i Shkencave Aplikative

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara -Master - E-Qeverisja

Shkarko

Raporti per sallat e caktuara - Master - QLSHD

Shkarko