Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për Afatin e dytë në vitin akademik 2017/2018 në Universitetin “Kadri Zeka”

14 Shtator, 2017

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan.

Provimi pranues do të mbahet si vijon:

  • Fakulteti Juridik me datë 15.09.2017
  • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike me datë 15.09.2017
  • Fakulteti i Edukimit me datë 16.09.2017
  • Fakulteti Ekonomik me datë 16.09.2017

Fakulteti Juridik

Shkarko

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Shkarko

Fakulteti i Edukimit, programi Fillor

Shkarko

Fakulteti i Edukimit, programi Parafillor

Shkarko

Fakulteti Ekonomik, programi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Shkarko

Fakulteti Ekonomik, programi Menaxhment

Shkarko

Fakulteti Ekonomik, programi Marketing

Shkarko