Lajmrim

21 Dhjetor, 2018

Lajmërohen studentët e Fakultetit të Edukimit viti i dytë, programi Fillor se për shkak të festave të fundvitit 2018 dhe fillimvitit 2019, jemi të detyruar që të zëvendësojmë orët e humbura nga lënda: TIK (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit).

Prandaj, për zëvendësimin e orëve të ditës së martë, datë 25.12.2018 FTOHENI që orët t’i mbajmë datë: 27.12.2018, ditë e enjte duke filluar nga ora 14:00 – 15:30 në sallën B21 në hapsirat e Fakulktetit të Shkencave Kompjuterike!

Luteni për mirëkuptim,

 

Prof. Ass. Dr. Ragmi  MUSTAFA

21.12.2018 në Gjilan