KSHC kthen të gjitha programet e UKZ-së

14 Mars, 2019

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim,  pas  trajtimit të  ankesës së dorëzuar nga Universiteti ‘’Kadi Zeka’’, ka njoftuar që  të gjitha programet  e  këtij Institucioni të cilave ua tërhoqi akreditimin,  ti  kthej  dhe  njëkohësisht të shfuqizojë vendimin e datës 16.01.2019.