Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akdemik 2019/2020

2 Dhjetor, 2019

Këshilli Drejtues  i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 29.11.2019, mori vendim të shpall Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor për vitin akademik 2019/2020

Për kushtet e konkursit klikoni në dokument

Konkurs për bursa 2019

Shkarko

Fleteparaqitje-për-bursë-2019

Shkarko