Konkurs për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2019/2020

21 Gusht, 2019

Senati i Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, duke u bazuar në kërkesat e njësive akademike, Statutin e Universitetit si dhe Rregulloren për angazhimin e stafit akademik, në mbledhjen e XXXIII të mbajtur më 29.07.2019 mori vendim për të shpall Konkurs:

Shkarko