Fulbright Specialist Program pranon projekt propozime për ciklin 2021-‘22

10 Shkurt, 2021

Të nderuar,

Ambasadës së SHBA-ve në Kosovë, ju informonë mbi Fulbright Specialist Program, dhe faktin se Fulbright Specialist Program tashmë është duke pranuar projekt propozime për ciklin 2021-‘22.

Fulbright Specialist Program në Kosovë është i hapur për institucionet nikoqire të dorëzojnë projekte për të pranuar akademikë dhe profesionistë të kualifikuar nga SHBA-të. Fulbright Specialist Program është pjesë e Fulbright U.S. Scholar Program. Ky program ndanë grante për projekte me kohëzgjatje prej dy deri në gjashtë javë. Aplikimet duhen dorëzuar përmes portalit të World Learning deri më 15 prill 2021.

Projektet nuk mund të fillojnë para 1 shtatorit 2021 dhe duhen kompletuar deri më 30 shtator 2022.

Ky program është program i përbashkët i Departamentit të Shtetit Amerikan dhe Qeverisë së Kosovës.

Për më tepër informata mbi programin, aplikimin online, udhëzimet, ju lutemi klikoni këtu: https://xk.usembassy.gov/fulbright_specialist/

Për pyetjet rreth programit, ju lutem drejtohuni tek Nora Nimani-Musa: [email protected]