Ftesë për sesion informativ për mundësi shkollimi në SHBA

20 Shtator, 2014

Programi i USAID-it në Kosovë për Lidership Transformues – Bursa dhe Partneritetet ju fton për të marrë pjesë në Sesionin informues për thirrje për aplikim – Programi Master, i cili do të mbahet më 26 shtator 2014 në kampusin e Universitetit ”Kadri Zeka” Gjilan, Salla A34, Ora: 15:00.

Programi i Lidershipit transformuese – Bursa dhe Partneritetet (PLT-BP) po zbatohet në partneritet me World Learning, Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Qëllimi i programit është të zhvillojë kuadro të liderëve për të nxitur ndryshime të rëndësishëm në Kosovë në fushat e zhvillimit ekonomik, politik dhe social.

PLT-BP do të mbulojë të gjitha shpenzimet lidhur me programin Master në SHBA për aplikantët e kualifikuar

Kjo ngjarje do të jetë një mundësi për kandidatët e mundshëm për të adresuar pyetje dhe për të marrë informacion të dorës së parë nga përfaqësuesit e PLT-BP.

 

bursa