FTESË PËR PRANIMIN E PUNIMEVE SHKENCORE NË KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

3 Mars, 2021

Konferenca e 30-të Shkencore Ndërkombëtare KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Instituti i Menaxhimit të Njohurive ju njofton se ka hapur thirrjen për pjesëmarrje me punimet e juaja në Konferencën e 30-të Shkencore Ndërkombëtare KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, e cila do të mbahet në Vrnjačka Banja, Serbi, në periudhën 09-11.04. 2021.

Afatet janë si më poshtë:

–  20.03.2021 – afati i dorëzimit abstrakt

–  27.03.2021 – Afati i plotë i dorëzimit të punimeve

Për më tepër, keni modelet abstrakte dhe të plota të punimeve.

Ju lutemi merrni parasysh modelet në procesin e strukturimit të punimeve.

Abstraktet / punimet duhet të dorëzohen në formatin MS Word në postën [email protected]

Të gjitha punimet e pranuara do të botohen në KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 45, me:

– DOI number,

– published online on : http://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive

– EBSCO Host, Data Base Business Source

– WorldCat- Index Copernicus

– EuroPub

– CEEOL

– Scilit

– Global Impact Factor (1.832 for 2018)

Për shkak të situatës aktuale ekziston mundësia që konferenca të mbahet në një video konferenc.

FULL PAPER TEMPLATE

ABSTRACT TEMPLATE

V BANJA_EN_ 2021