Ftesë për pjesëmarrje në seminarin “Zhvillimi Profesional i mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë”, 27 shtator 2019

19 Shtator, 2019

Të nderuar,

Zyra Erasmus+ në Kosovë organizon seminarin: “Zhvillimi Profesional i mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë”, i cili do të mbahet më 27 shtator 2019, duke filluar nga ora 09:00h, në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Zyra Erasmus+ ka kënaqësinë të ju ftoj për pjesëmarrje në këtë seminar.

Për më shumë informata, bashkëlidhur gjeni agjendën e këtij seminari. Ju lutemi ta keni parasysh që seminari do të mbahet në gjuhën angleze.

Konfirmoni pjesëmarrjen tuaj tek Elheme Selmani Rexhepi [email protected]  deri më datën 26 Shtator 2019 ora 12:00.

Agenda TAM_proffesional development _english F