Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare

29 Tetor, 2019

Të nderuar,

Keni te bashkangjitur ftesën per pjesëmarrje ne Konferenven “Bashkëpunimi Ekonomik Rajonal dhe Harmonizimi i Legjislacionit, si premisa për Integrimin Evropian të Vendeve të Ballkanit Perëndimor”, ku Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, është bashkëorganizator.

Call-for-papers_8th-INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-CONFERENCE

Guidelines-and-Instructions-for-authors-FE-Conf.-2019 (1)