Ftesë/ Organizohet punëtori në kuadër të projektit “SHPRESE”

25 Qershor, 2021

Në vazhdën e organizimeve të Caritas Zviceran në kuadër të projektit SHPRESE, në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit, do të organizohet punëtori me temë  diskutimi: Të mësuarit përmes lojës, materialet didaktike dhe kreativiteti.

Punëtori do të mbahet më 02.07.2021, Fakulteti i Edukimit / Klasa për punë praktike (pajisur nga CaCH) nga ora 10:00.

Bashkangjitur gjeni ftesën dhe agjendën për punëtori.

Agjenda_Punetoria_FEGjilan_02.07.2021