FTESA – Konferenca Ndërkombëtare e Kosovës për Kërkime Arsimore-KICER 2021

24 Shkurt, 2021

Të nderuar studiues të arsimit, politikë bërës dhe praktikues,

Komitetet Shkencore dhe Organizuese të Fakultetit të Edukimit, Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim në Arsim-IRDE, ftojnë studiuesit arsimorë, politikë bërësit dhe praktikuesit të paraqesin abstrakte për “Konferencën Ndërkombëtare të Kosovës për Kërkimin Arsimor -KICER ”, e cila do të zhvillohet nga 10-11 qershor 2021. Organizatori përgatit konferencën me një prani në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Edukimit.

Data te rëndësishme:

Dorëzimi i abstrakteve (thirrja e parë): 19 Shkurt

Dorëzimi i abstrakteve (thirrja e dytë): 19 Mars

Njoftimi i Pranimit Abstrakt: 23-26 Prill

Punim i plotë dhe dorëzimi i PPT: 22 maj 2021

Data e konferencës: 10 dhe 11 qershor 2021

Për më shumë informacion mbi konferencën, ju lutemi gjeni bashkangjitur thirrjen e zgjeruar për abstrakte.

Nëse keni pyetje, mos hezitoni të kontaktoni në: [email protected].

KICER 2021 – Call for abstracts