Faza fillestar për partnerët e SIAHDCP dhe SMAHDCP

28 Janar, 2021

Të nderuar partnerë të SIAHDPC dhe SMAHDC,

Ju informojmë   se  Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, së bashku me partnerët e dy porjekteve të lartëcekura, do të organizojë një uebinar për IAL, që u shërben kompanive me hartimin e produkteve dixhitale.

Qëllimi i uebinarit është të ndajë praktikat e mira, të njihet me partnerët evropianë dhe disa kompani që japin produkte dixhitalë, duke ju  ofruar mundësinë për t’u lidhur me një rrjet të ofruesve të shërbimeve përmes të cilave kompanitë mund t’ju gjejnë.

webinari do të zhvillohet në 18 Mars në orën 9-12: 00.

 

Linkun e trajnimit do ta shpallim me kohë!