Drejtues të Fakultetit të Edukimit takohen rreth Strategjisë Zhvillimore të Universitetit “Kadri Zeka”

7 Qershor, 2017

Personeli akademik i Fakultetit të Edukimit të Universitetit “Kadri Zeka”, është takuar për të punuar rreth planit konkret të strategjisë  zhvillimore të Universitetit.

Gjatë punëtorisë  si prioritet strategjik ka dal të jetë, objektivi, detyra, veprimet, përgjegjësit, etj, rreth të cilave duhet punuar me përkushtim.

Në attachment gjeni Planin e Veprimit të Fakultetit të Edukimit

 

PLANI I VEPRIMIT TE FAKULTETIT TE EDUKIMIT

Shkarko