BKT Dega në Viti hap konkurs për pozitën Teller/ Ekipi i Zëvendësimit

7 Shkurt, 2023

Të nderuar studentë,

 

BKT Dega në Viti ka hapur konkursin për pozitën Teller/ Ekipi i Zëvendësimit

Studentët të cilët shprehin gatishmëri për punën e lartë cekur, duhet ti referohen konkursit: Teller – Ekipi i Zevendesimit Dega Viti  dhe të jenë në kontakt me Lulzim Rashiti – Koordinator për praktika ne biznese dhe  institucione, përmes e-mailit: [email protected]

Afati i paraqitjes së  dokumenteve të kërkuara  është deri më datë 15.02.2023.