Afati për paraqitja të provimeve në nivelin Master : E-Qeverisja

25 Qershor, 2020

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E-Qeverisja  se paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2019/2020 fillon nga data 25.06.2020 deri më datën 29.06.2020 deri në ora 15:30.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 29.06.2020 deri në ora 15:30.

Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

 

Suksese!