Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin master Qeverisja Lokale Shoqëria Demokratike – Afati i Qershorit 2020/2021

3 Qershor, 2021

Njoftohen studentët e programit master Qeverisja Lokale Shoqëria Demokratike të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se paraqitja e provimeve për Afatin e Qershorit mund të bëhet nga data 14.06.2021 deri më datën 19.06.2021 ora 23:59

Sqarim: Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 19.06.2021.

Fletëpagesat shkarkohen në SMU dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Suksese!

Orari-i-provimeve-Qershor-2021-QLSHD

Shkarko