Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin master– E qeverisja dhe SKIA

2 Qershor, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit Shkenca Kompjuterike në nivelin master, të programit: E qeverisja dhe SKIA, se paraqitja e provimeve për Afatin e Qershorit mund të bëhet nga data 02.06.2022 deri më datën 12.06.2022 ora 23:59.

Në bazë të Vendimit të MASHT nr. 01B/344, studentët nuk janë të obliguar të bëjnë pagesë për paraqitjen e provimeve.

Suksese!

FSHK - E Qeverisje -Orari-i-provimeve-Qershor-2022

Shkarko

FSHK - Sistemet e Kontrollës -Orari-i-provimeve-Qershor-2022

Shkarko