Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin master E Qeverisja – Afati i Qershorit 2020/2021

3 Qershor, 2021

Njoftohen studentët e programit E-Qeverisja të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se paraqitja e provimeve për Afatin e Qershorit mund të bëhet nga data 07.06.2021 deri më datën 14.06.2021 ora 23:59

Sqarim: Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 14.06.2021.

Fletëpagesat shkarkohen në SMU dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Suksese!

E-QeverisjeOrari-Provim-Qershor-2021

Shkarko