Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin master – Afati i Shtatorit 2020/2021

24 Gusht, 2021

Njoftohen studentët e programit master të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se paraqitja e provimeve për Afatin e Shtatorit mund të bëhet nga data 24.08.2021 deri më datën 03.09.2021 ora 23:59

Sqarim: Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 03.09.2021.

Fletëpagesat shkarkohen në SMU dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Suksese!

Orari i provimeve - Shtator 2021 - QLSHD

Shkarko

E-QeverisjeOrari-Provim-Shtator-2021

Shkarko