Afati i paraqitjes së provimeve në FSHK – niveli master – Afati i Janarit 2022/2023

23 Janar, 2023

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në nivelin master,  programi: E-qeverisje dhe Sistemet e Kontrollit dhe Intelegjenca Artificiale, se paraqitja e provimeve për Afatin e Janarit 2022/2023  mund të bëhet nga dt. 23.01.2023 deri me dt. 31.01.2023 ora 23:59.

Suksese!