Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2022/2023

29 Korrik, 2022

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2022/2023 se regjistrimi dhe fotografimi për ID-kartelë do të bëhet sipas orarit në vijim:

  1. Fakulteti i Edukimit më 01.08.2022
  2. Fakulteti Juridik më 02.08.2022 dhe 03.08.2022
  3. Fakulteti Ekonomik – Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar më 04.08.2022
  4. Fakulteti Ekonomik – Menaxhment dhe Ndërmarrësi më 05.08.2022
  5. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike më 08.08.2022 dhe 09.08.2022

Fotografimi bëhet nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00 sipas orarit të lartshënuar.

Studentët të cilët nuk e respektojnë këtë orar humbin të drejtën e studimit për vitin akademik 2022/2023.

Studentët me vete duhet të kenë letërnjoftimin

Fotografimi bëhet në Zyrën e TI-së.