Vendim Për fotografim për ID-kartelë në vitin akademik 2015/2016, për studentët e pranuar në vitin akademik 2014/15 por që nuk jan paraqitur në afatin e duhur.

28 Dhjetor, 2015

Studentët në këtë listë duhet të paraqiten në zyrën e IT-së me datë 29/12/2015 prej orës 10:00