Web-faqja e UKZ është duke u ridizajnuar, andaj ju kërkojmë ndjesë nëse ju paraqitet ndonjë problem!

Fakulteti i Edukimit

Themelimi i Universitetit “Kadri Zeka” e gjeti Fakultetin e Edukimit si institucionin më të vjetër dhe më të konsoliduar. Me vendimin e Këshillit Themelues të Universitetit, qendra e Fakultetit të Edukimit në Gjilan, shndërrohet në Fakultet të Edukimit.

Fakulteti Juridik

Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010, përkatësisht vitit akademik 2010/11 si degë e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Fakulteti Ekonomik

Të gjitha kurset ne Fakultetin Ekonomik janë të dizajnuara ashtu që reflektojnë rëndësinë e tyre në kontekst të programit të studimeve përkatëse dhe kontribuojnë në arritjen e objektivave të atij programi.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Ky fakultet ofron njohuri themelore dhe të avancuara për sfidat teknologjike në fushën e shkencës kompjuterike si dhe zbatimin e saj në industrinë e IT-së.

Ndërtoje të ardhmen tënde

 

Studio në Universitetin “KADRI ZEKA” dhe fito diplomë të njohur ndërkombëtarisht në programet më të mira.

 

Mëso më shumë