Fakulteti Juridik – Master: Qeverisja Lokale & Shoqëria Demokratike