NJOFTIM

U N I V E R S I T E T I   “ K A D R I   Z E K A ”   U N I V E R S I T Y  

Z i j a   S h e m s i u ,   6 0 0 0 0 ,   G j i l a n ,   K o s o v ë

       www.uni-gjilan.net     tel: 0280390112         

                                                NJOFTIM                                                       

Njoftohen të gjithë të inetersuarit për  aplikim  për  tu regjistruar  në Njësitë Akademike të  Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan për afatin e parë të vitit akademik 2017/2018, se shërbimi i studentëve pranon aplikacione edhe ditën e shtunën (15.07.2017)  duke filluar nga ora 10.00 deri në orën 12.00 dhe prej orës 13.00 deri në orën 16.00