Anëtarët e Këshillit Drejtues të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan

Akademik Fejzullah Krasniqi

Kryesues i Këshillit Drejtues

MSc. Fitore Malaj

Zëvendës kryesuese e Këshillit Drejtues

Prof.Ass.Dr. Arben Dërmaku

Anëtar i Këshillit Drejtues

Prof. Ass. Dr. Nevrije Ismaili

ANËTARE E KËSHILLIT DREJTUES

Prof.Ass.Dr. Merxhan Avdyli

Anëtar i Këshillit Drejtues

MSc. Arben Sahiti

Anëtar i Këshillit Drejtues

Mensur Neziri

Anëtar i Këshillit Drejtues

Mbledhjet e Këshillit Drejtues

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” u ka vazhduar mandatin Kryesuesit të Këshillit, Akademik Fejzullah Krasniqi dhe Zëvendës kryesuese Fitore Malaj

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 30.09.2016 u ka vazhduar mandatin edhe për një vit Kryesuesit të Këshillit, Akademik Fejzullah Krasniqi dhe  Zëvendës kryesueses Fitore Malaj. Në mbledhje ishin të pranishëm ,Akademik  Fejzullah Krasniq – Kryesues i Këshillit Drejtues,Prof.Asoc.Dr.Bajram Kosumi – Rektor i UKZ-se, Mr.Sc.Fitore Malaj, Zv/Kryesuese e […]

MBLEDHJA E IV-të E KËSHILLIT DREJTUES TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA” NË GJILAN

Këshilli Drejtues i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, më 30.10.2015 në ambientet e rektoratit, ka mbajtur mbledhjen e IV-të me këtë: REND DITE Aprovimi i rendit të ditës ; Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e III-të, e KD; Informatë për shpenzimin e buxhetit në nëntë­mujorin e vitit 2015 . Analiza e të hyrave nga studentët […]

Vendimet e Këshillit Drejtues

Bajram Kosumi

Rektor i Universiteti “Kadri Zeka”

Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi
Rektorati i Universitetit të Gjilanit
Rr. “Zija Shemsiu”, p.n.
60 000 Gjilan
Republika e Kosovës
Tel: +381 280-390-112
e-mail: bajram.kosumi@uni-gjilan.net
CVPublikime

Bajram Kosumi u lind më 20 mars 1960 në Tygjec (Kamenicë). Në vitet 2005-2006 shërbeu si Kryeministër i Kosovës. Është politikan, shkrimtar, publicist, edukator. Shkollimin fillor e të mesëm e kreu në Koretin dhe në Kamenicë, ndërsa studimet e larta në Universitetin e Prishtinës, ku edhe mori titullin Doktor i Shkencave Filologjike (2008). Si student zgjidhet kryetar i një grupi ilegal politik, i cili angazhohej për lirinë e Kosovës (1979) dhe u bë një nga organizatorët kryesor të demonstratave të studentëve në vitin 1981, për çka gjykata jugosllave e dënoi me 15 vjet burg. Në burg është njëri prej autorëve të letrës së gjatë “Ngjarjet në Kosovë nuk janë kundërrevolucion”, dërguar institucioneve jugosllave, e cila u botua si libër në Zvicër (1986), e në të cilën mbrohet e drejta e Kosovës për statusin e republikës. Në fund të vitit 1990, pas një amnistie të përgjithshme, lirohet nga burgu. Pas burgut punoi si publicist, redaktor dhe kolumnist i revistës “Zëri” dhe i gazetave të tjera shqiptare. Bashkë me katër poetë botoi antologjinë me poezi nga burgu, Libri i Lirisë (1992), e para e këtij lloji në letërsinë shqipe. Në zgjedhjet e para shumëpartiake zgjidhet deputet i Kuvendit të Kosovës nga Kamenica (1992). Nga viti 1994 e tutje luan rol të rëndësishëm në politikën e Kosovës: zgjidhet kryetar i Partisë Parlamentare të Kosovës, PPK, (1994-2000, me ndërprerje); është anëtar i Delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujesë dhe të Parisit (1999); në luftën e Kosovë, gjatë bombardimeve të NATO-s në caqet serbe, vepron në Zonën e Llapit dhe në atë të Karadakut; emërohet Ministër i Informimit Publik në Qeverinë e Përkohshme të Kosovës (1999); pas luftës është bashkëthemelues i koalicionit, më vonë partisë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, dhe nënkryetar i saj (2000-2010); në zgjedhjet e para demokratike zgjidhet deputet i Kuvendit të Kosovës dhe anëtar i Kryesisë së Kuvendit (2001-2004); zgjidhet deputet i Kuvendit të Kosovës edhe në dy legjislatura (2004-2007 dhe 2007-2010); zgjidhet Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Qeverinë e Kosovës (2004); në vitin 2005 zgjidhet kryeministër i Kosovës, detyrë të cilën e kreu deri në mars të vitit 2006; është nënshkrues i Deklaratës për Pavarësinë e Kosovës (17 shkurt 2008).

Bajram Kosumi ka shkruar qindra shkrime publicistike e shkencore, si dhe një numër të madh të librave në fushë të politikës, letërsisë, të medieve e të gazetarisë dhe të kulturës.

Në fushën e publicistikës politike dallohen librat:

 • Koncept për subpolitikën (2005), në të cilin trajton devijimet politike në lëvizjen për pavarësinë e Kosovës;
 • Koncept për mendimin e ri politik (2001), në të cilin trajton krijimin e një mendimi të ri politik në Kosovë;
 • Një vit vendimtar (2006), në të cilin trajton përgatitjen e Kosovës për pavarësim; versioni e-book, http://www.librariaelektronike.com.

Ndërsa në fushë të letërsisë dallohen këta libra:

 • Libri i Lirisë (1991, bashkautor);
 • Fjalor i Barbarëve (2000, 2008), poezi;
 • Lirika e Fishtës (2004), monografi;
 • Letra nga burgu / Libri i censuruar (2004);
 • Letërsia nga burgu – kapitull më vete në letërsinë shqipe (2006), librin eseistiko-monografik në të cilin e trajton ekzistencën e një korpusi të veçantë të letërsisë së krijuar në burgjet komuniste, si pjesë e letërsisë shqipe;
 • Fishta dhe tradita letrare shqiptare (2012), monografinë, në të cilin trajton marrëdhënien letrare të Fishtës me letërsinë shqipe përpara tij;
 • Fishta dhe letërsia shqipe e traditës, (2013), e-book, http://www.librariaelektronike.com

Në fushë të mediologjisë e të gazetarisë ka botuar librin Tipologji dhe zhanër (2013), në të cilin trajton zhanrin e tekstit, në veçanti të atij gazetar. Në bashkautorësi ka botuar edhe.

Nga viti 2008 B. Kosumi është profesor në Universitetin “Hasan Prishtina” të Prishtinës; shef i Departamentit të Gazetarisë (2013-2015); ka qenë i angazhuar si mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës (2010-2015); kryeredaktor i revistës kërkimore “Media” (2010 e në vazhdim); anëtar i Këshillit Drejtues të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare (2011-2015); anëtar i Këshillit Shtetëror të Cilësisë (2011 e në vazhdim).

Vendimet e Rektorit

Prof.Ass. Dr. Shpresë Qamili

Prorektore për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve

Prof. Ass. Dr. Dukagjin Leka

Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar

Prof.Ass. Dr. Naim Mustafa

Prorektor për Buxhet dhe Financa

vaxhid-sadriu

Sekretar i përgjithshëm i Universitetit “Kadri Zeka”

Mr. Sc. Vaxhid Sadriu

Rektorati i Universitetit të Gjilanit
Rr. “Zija Shemsiu”, p.n.
60 000 Gjilan
Republika e Kosovës
Tel: +381 280-390-112
e-mail: vaxhid.sadriu@uni-gjilan.net

Vaxhid Sadriu ka lindur më 30.06.1963 në  Sllubicë të Gjilanit, është i martuar, ka tre fëmijë (dy vajza dhe një djalë). Shkollën fillore e ka kryer në Pogragjë, ndërsa Gjimnazin -“Zenel Hajdini” në Gjilan.  Fakultetin  Juridik e ka mbaruar në Universitetin e Prishtinës, ku gjithashtu në të njejtin institucion ka përfunduar edhe studimet e magjistraturës në lëmin Juridike-Penale,  në vitin akademik   2012/2013 ka regjistruar   studimet e Doktoraturës. Provimin professional dhe të Jurisprudencës e ka kryer në Lubjanë-Slloveni, kurse stazhin e praktikantit, aftësimi kadrovik e ka mbaruar në Gjykatën Themelore në Maribor – Slloveni.

Nga viti 1988 deri më 1991 ka qenë bashkëpunëtor professional në Gjykaten Themelore të Mariborit në Slloveni, gjatë vitit 2006-2007 ka ligjëruar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti I  Filologjisë, dega – Gazetari , lënda: “Etika dhe ligji i gazetarisë” , kurse në periudhën 09.2011-08.2012 ka punuar u.d. Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, ndërsa që nga viti 1998 e deri në vitin 2013 ka punuar Sekretar I Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Prishtinës

Vaxhid Sadriu, ka kryer kurse dhe trajnime të shumta në fusha të ndryshme, për cka është certifikuar.

Anëtarët e Senatit
 • Prof. Asoc.Dr. Bajram Kosumi – Kryesues i Senatit   
 • Prof.Asoc.Dr. Jonuz Dervodeli
 • Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
 • Prof.Ass.Dr. Gëzim Tosuni
 • Prof.Ass.Dr. Lutfi Zharku
 • Prof.Ass. Dr.Fejzullah Hasani              
 • Prof.Ass.Dr. Arben Mustafa 
 • Ass. Arbenita Kosumi           
 • Ass. Liridon Dalipi       
 • Ass. Teuta Agaj
 • Ass. Afërdita Ibrahimi          
 • Mr.Sc. Vaxhid Sadriu
 • Fitore Hasani 
 • Arianit Zeqiri
 • Rrezart Rexhepi

Mbledhjet e Senatit

Senat i Universitetit “Kadri Zeka” zgjodhi personelin e rregullt akademik

Në mbledhjen e XIV të Senatit të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, të mbajtur më 24.11.2016, është votuar raporti i komisionit të studimeve për vlerësimin dhe komentimin e recensioneve të komisioneve vlerësuese dhe shqyrtimin e ankesave të kandidatëve të paraqitur në konkursin për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”. […]

MBLEDHJA E IV-të E SENATIT TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA” NË GJILAN

 Senati i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, më 27.10.2015 në ambientet e rektoratit, ka mbajtur mbledhjen e IV-të me këtë: REND DITE Miratimi i rendit të ditës; Aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e III-të e Senatit; Vendimi për shpalljen e konkursit për pranimin e stafit të rregullt akademik: Konsultimi i Senatit për  propozimin e  prorektorëve […]

Vendimet e Senatit

Luljeta Berisha
Asistente e rektorit
Rektorat – Administratë Qendrore
tel:+381 280 390 112
E-mail: luljete.berisha@uni-gjilan.net

Minire Rexhepi
Zyrtare për informim dhe protokoll
Rektorat – Administratë Qendrore
tel:+381 280 390 112
E-mail: minire.rexhepi@uni-gjilan.net

Burim ADEMI
Administrator i IT-së
Rektorat – Administratë Qendrore
tel:+381 280 390 119
E-mail: burim.ademi@uni-gjilan.net

Valon SYLA
Administrator i IT-së
Rektorat – Administratë Qendrore
tel:+381 280 390 119
E-mail: valon.syla@uni-gjilan.net

Nevzad HALIMI
Zyrtar i lartë për paga dhe shpenzime
Rektorat – Administratë Qendrore
tel:+381 280 390 117
E-mail: nevzad.halimi@uni-gjilan.net

Valon KLLOKOQI
Zyrtar i lartë për buxhet dhe zotime
Rektorat – Administratë Qendrore
tel:+381 280 390 117
E-mail: valon.kllokoqi@uni-gjilan.net

komplet

Përfaqësuesit e Parmalentit Studentor

Arianit Zeqiri

kryetar i parlamentit studentor

Loren Hyseni

nënkryetar për çështje organizative i parlamentit studentor

Endrina Spahiu

nënkryetare e parlamentit studentor

Vjollca Ramabaja

sekretare e përgjithshme e parlamentit studentor

Marigona Shaqiri

anëtar i parlamentit studentor

Rita Arifi

anëtar i parlamentit studentor

Manushaqe Latifi

anëtare e parlamentit studentor

Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për vitin akademik 2017/2018 në Universitetin “Kadri Zeka”

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan. Provimi pranues do të mbahet ditën e premte me datë 21.07.2017. EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia Juridik ora 9:0020 Korrik 2017 11:18 463 kB Ekonomik – Banka financa dhe kontabilitet ora 11:0020 Korrik 2017 11:18 307 kB Ekonomik – Marketing […]

Thirrje për aplikim në shkollën verore në Universitetin “Aristotel” në Greqi

Universiteti “Aristotel” në Greqi organizon Konferencë Rinore – Shkollë Verore për studentët dhe profesorët e Rrjetit të Universitetit të Detit të Zi (BSUN) dhe Shoqatës së Universitetit të Ballkanit (BUA). Universiteti “Kadri Zeka” do të bëjë mbulimin për katër student  (një nga secili fakultet) që ka note më të lartë të studimeve dhe që e […]

Organizim informativ – Bursa Ndërkombëtare e Parlamentit (IPS)

Programi i financuar nga Bundestagu gjerman dhe realizuar në bashkëpunim me Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin dhe Technische Universität u jep mundësinë 120 pjesëmarrësve të kualifikuar dhe politikisht të interesuar nga 41 vende të përjetojnë sistemin parlamentar të qeverisjes së Republikës Federale të Gjermanisë dhe mësimet e nxjerra ti zbatojnë në vendet e […]

Njoftim për rihapje të SEMS

Njoftohen studentët e Universitetit “Kadri Zeka” se do të bëhet rihapja e SEMS për paraqitjen e provimeve. Paraqitja e provimeve mund të bëhet me dt. 07 Qershor 2017 nga ora 10:00 – 12:00. Suksese!