law-header

Fakulteti Juridik në Gjilan ka filluar së funksionuari nga 1 tetori i vitit 2010, përkatësisht vitit akademik 2010/11 si degë e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Nga 1 tetori i vitit 2013, përkatësisht vitit akademik 2013/14, Fakulteti Juridik funksionon në kuadër të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan.

EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Orari i provimeve afati i Qershorit 20176 Qershor 2017 11:44 319 kB
pdf Orari i provimeve afati i Prillit 201725 Prill 2017 09:16 142 kB
pdf Orari i provimeve afati i janarit 201712 Janar 2017 19:16 81 kB
pdf Afati i Nentorit 2015/201629 Nëntor 2016 15:26 191 kB
pdf Orari i provimeve për të gjitha afatet e rregullta në vitin akademik 2015/201626 Janar 2016 09:22 207 kB
EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Afati i Qershorit)11 Korrik 2017 15:59 12 kB
pdf Lënda: E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Qershorit)4 Korrik 2017 15:09 251 kB
pdf Lënda: E drjeta tatimore dhe e drjeta buxhetore,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)3 Korrik 2017 10:06 298 kB
pdf Lënda: Politika Ekonomike,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)3 Korrik 2017 10:05 333 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 21:20 257 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 21:20 264 kB
pdf Lënda: Organizatat Nderkombetare, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 09:50 215 kB
pdf Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 09:30 192 kB
pdf Lënda: E Drejta e Unionit Evropian, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 09:30 191 kB
pdf Lënda: Historia e shtetit dhe se drejtes shqiptare, Prof. Urtak Hamiti (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:26 416 kB
pdf Lënda: Komunikimi Masiv, Prof. Urtak Hamiti (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:26 407 kB
pdf Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 09:42 158 kB
pdf Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka (Testi I dhe II)5 Qershor 2017 16:17 387 kB
pdf Lënda: Organiztat Ndërkombëtare, Prof. Dukagjin Leka (Testi I dhe II)5 Qershor 2017 10:47 231 kB
pdf Lënda: Procedurë administrative, Prof.Fejzulla Berisha (Testi I dhe II)26 Maj 2017 09:25 178 kB
pdf Lënda: Gjyqësia Kushtetuese,Prof.Fejzulla Berisha(Testi I dhe II)22 Maj 2017 13:42 176 kB
pdf Lënda: E drejtë administrative-Pjesa e posaqme,Prof.Fejzulla Berisha(Testi I dhe II)21 Maj 2017 21:40 119 kB
pdf Lënda: E drejtë e punës,Prof.Fejzulla Berisha(Testi I dhe II)21 Maj 2017 21:37 43 kB
pdf Lënda: E drejta Romake, Prof. Kadri Kryeziu (Rezultatet e kolokviumit)19 Maj 2017 11:27 201 kB
pdf Lënda: Financat dhe e drejta financiare, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:42 478 kB
pdf Lënda: E drejta e detyrimeve, Prof. Berat Aqifi (Afati i i prillit)12 Maj 2017 21:39 488 kB
pdf Lënda: E drejta e Arbitrazhit, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 326 kB
pdf Lënda: Klinika juridike civile, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 477 kB
pdf Lënda: Konsumi dhe e drejta e konsumatorit, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 479 kB
pdf Lënda: E drejta Tregtare, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 482 kB
pdf Lënda: E drejta procedurale civile Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 479 kB
pdf Lënda: E drejta Familjare dhe Trashëgimore, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 474 kB
pdf Lënda: E drejta e sigurimeve, Prof. Berat Aqifi (Afati i prillit)12 Maj 2017 21:39 328 kB
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Afati i i prillit)12 Maj 2017 08:37 380 kB
pdf Lënda: E drejta Civile, Prof. Abdulla Aliu (Afati i i prillit)12 Maj 2017 08:37 500 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i i prillit)5 Maj 2017 22:05 52 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili (Afati i i prillit)5 Maj 2017 21:56 8 kB
pdf Lënda:Politika Ekonomike,Prof.Refik Kryeziu(Afati i i prillit)4 Maj 2017 14:24 334 kB
pdf Rezultatet- PILITIKA EKONOMIKE Prill 20174 Maj 2017 14:24 334 kB
pdf Lënda:Menaxhimi i Operacioneve,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i prillit)4 Maj 2017 14:24 58 kB
pdf Lënda: Administrimi lokal, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Pillit)3 Maj 2017 09:26 157 kB
pdf Lënda: Retorika dhe shprehjet juridike, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Pillit)3 Maj 2017 09:26 152 kB
pdf Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Pillit)3 Maj 2017 09:26 155 kB
pdf Lënda: Gjyqësia kushtetuese, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Pillit)3 Maj 2017 09:26 152 kB
pdf Lënda: E drejta e punës,, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Pillit)3 Maj 2017 09:26 150 kB
pdf Lënda: E Drejta e Unionit Evropian, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Pillit)2 Maj 2017 13:28 143 kB
pdf Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Pillit)2 Maj 2017 13:28 153 kB
pdf Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Pillit)28 Prill 2017 09:28 28 kB
pdf Lënda: E drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Pillit)28 Prill 2017 09:20 84 kB
pdf Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Pillit)28 Prill 2017 09:20 151 kB
pdf Lënda: E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, Prof. Dukagjin Leka (Testi i parë)26 Prill 2017 09:23 173 kB
pdf Lënda: E drejte administrative (Pjesa e posaqme), prof.Fejzulla Berisha (Testi i pare)29 Mars 2017 13:22
pdf Lënda: Gjyqësia Kushtetuese,Prof.Fejzulla Berisha (Testi i parë)27 Mars 2017 22:39
pdf Lënda: E drejtë e punes,Prof.Fejzulla Berisha (Testi i parë)24 Mars 2017 11:07
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Afati i Janarit)22 Shkurt 2017 09:04
pdf Lënda: E drejta Ndërkombëtare Private, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Janarit)21 Shkurt 2017 08:53 158 kB
pdf Lënda: E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Janarit)21 Shkurt 2017 08:53 232 kB
pdf Lënda: Organizatat Ndërkombëtare, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Janarit)21 Shkurt 2017 08:53 263 kB
pdf Lënda: E Drejta e Unionit Evropian, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Janarit)21 Shkurt 2017 08:53 223 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I & II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)17 Shkurt 2017 18:59 10 kB
pdf Lënda: E drejta Ndërkombëtare Publike, Prof. Dukagjin Leka (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 09:33 184 kB
pdf Lënda: GJUHË GJERMANE II, Prof. Milote Sadiku (Afati i Janarit)7 Shkurt 2017 15:31 554 kB
pdf Lënda: E drejta Civile, Prof. Abdulla Aliu (Afati i Janarit)7 Shkurt 2017 08:55 501 kB
pdf Lënda: E drejta e punës, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)6 Shkurt 2017 09:15 155 kB
pdf Lënda: Administrimi lokal, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)6 Shkurt 2017 09:15 160 kB
pdf Lënda: Metodologjia e shkrimit ligjor, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Janarit)3 Shkurt 2017 10:47 237 kB
pdf Lënda: Politika Ekonomike, Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)31 Janar 2017 17:59 322 kB
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Kolokviumi i dytë)11 Janar 2017 09:13 394 kB
pdf Lënda: POLITIKA EKONOMIKE, Prof. Refik Kryeziu (Kolokviumi i parë dhe i dytë)10 Janar 2017 14:47 537 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I & II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Nëntorit)21 Dhjetor 2016 00:05 11 kB
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Kolokviumi i parë)20 Dhjetor 2016 10:31 385 kB
pdf Lënda: E drejta procedural Civile, Prof. Rrustem Qehaja (Kolokviumi i parë)19 Dhjetor 2016 09:20 477 kB
pdf Lënda: Administrimi lokal, Prof. Flamur Hyseni (Kolokviumi i parë)16 Dhjetor 2016 10:46 202 kB
pdf Lënda: Fillet e se Drejtes, Prof. Sadik Haxhiu (Afati i Nëntorit)14 Dhjetor 2016 14:41 245 kB
pdf Lënda: GJUHË GJERMANE I, Prof. Milote Sadiku (Afati i Nëntorit)8 Dhjetor 2016 09:15 546 kB
pdf Lënda: GJUHË GJERMANE II, Prof. Milote Sadiku (Afati i Nëntorit)8 Dhjetor 2016 09:15 551 kB
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Afati i Nëntorit)5 Dhjetor 2016 09:40 375 kB
pdf Lënda: Teoria dhe praktika parlamentare, Prof. Sadik Haxhiu (Kollokfiumi i pare)29 Nëntor 2016 11:33 341 kB
pdf Lënda: E Drejta Ndërkombëtare Bisnesore, Prof.Mazllum Baraliu (Afati i shtatorit)27 Tetor 2016 15:42 166 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I & II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Shtatorit)11 Tetor 2016 16:24 10 kB
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Afati i Shtatorit)10 Tetor 2016 15:27 354 kB
pdf Lënda: E drejta civile, Prof. Abdulla Aliu (Afati i Shtatorit)6 Tetor 2016 11:13 335 kB
pdf Lënda: Historia e Institucioneve Shtetërore dhe Juridike, Prof.Isuf Ahmeti (Afati i shtatorit)4 Tetor 2016 11:59
pdf Lënda: Historia e Shtetit dhe se Drejtës Shqiptare, Prof.Isuf Ahmeti (Afati i shtatorit)4 Tetor 2016 11:57 277 kB
pdf Lënda: Administrimi lokal, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Shtatorit)29 Shtator 2016 09:50 96 kB
pdf Lënda: Gjyqesia kushtetuese, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Shtatorit)29 Shtator 2016 09:50 96 kB
pdf Lënda: E drejat e punës, Prof. Flamur Hyseni (Afati i Shtatorit)29 Shtator 2016 09:50 100 kB
pdf Lënda: Klinike Juridike civile, Prof. Afet Mamuti (Afati i Shtatorit)28 Shtator 2016 10:31 304 kB
pdf Lënda: GJUHE GJERMANE II, Prof. Milote Sadiku (Afati i Shtatorit)22 Shtator 2016 13:42 299 kB
pdf Lënda: GJUHE GJERMANE I, Prof. Milote Sadiku (Afati i Shtatorit)22 Shtator 2016 13:42 361 kB

Njoftimet e fundit

Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajtën provimet pranuese

Universiteti “Kadri Zeka”, në Gjilan ka mbajtur sot provimet pranuese për afatin e parë,  për vitin akademik 2017-2018, në fakultet për të cilat ka qenë i hapur konkursi,  Fakultetin  Juridik dhe në Fakultetin Ekonomik, respektivisht  programet Banka, Financa dhe Kontabilitet, programin Marketing dhe programin Menaxhment të studimeve themelore – bachelor dhe për programin master E-Qeverisja […]

Nisin provimet pranuese në Universitetin “Kadri Zeka”

Që nga ora 9:00 në fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”, ka filluar të mbahet provimi pranues për studentë të rinj. Provimi pranues gjatë ditës së sotme do të mbahet edhe për studentët tjerë, aplikantë të Fakultetit Ekonomik të programeve, Banka Finanaca dhe Kontabilitet, programit Menaxhment dhe programit Marketing studime Bachelor dhe për studime master […]

Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për vitin akademik 2017/2018 në Universitetin “Kadri Zeka”

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan. Provimi pranues do të mbahet ditën e premte me datë 21.07.2017. EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia Juridik ora 9:0020 Korrik 2017 11:18 463 kB Ekonomik – Banka financa dhe kontabilitet ora 11:0020 Korrik 2017 11:18 307 kB Ekonomik – Marketing […]

Studentja e Universitetit ‘’Kadri Zeka’’ përfaqësuese e Kosovës në Samitin e radhës në Korenë Jugore

Blerinë Ajvazi është studente e Fakultetit të Edukimit Program Fillor në Universitetin  ‘’Kadri Zeka’’ në Gjilan, e cila do të përfaqësojë Republikën e  Kosovës  në  Samitin e radhës për paqe në Republikën e Koresë Jugore, duke u bërë dhe anëtare e IPYG (International Peace Youth Group) që është pjesë e IWPG – International Woman Peace […]

Interesim i madh i aplikantëve për tu regjistruar në Universitetin “Kadri Zeka”

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2017-2018. Që nga hapja e SEMS-it rreth ores 10:00, interesimi i maturantëve që të jenë pjesë e Universitetit “Kadri Zeka” ka qenë mjaft i madh, vetëm në orën e parë kanë aplikuar […]