education-header

Fakulteti i Edukimit ka filluar sē funksionuari në vitin akademik 2002/2003 si vazhdimësi e ish-Shkollave të Larta Pedagogjike e cila në Gjilan ka funksionuar që nga viti akademik 1975/76 deri në themelimin e Fakultetit të Edukimit.

Nga 1 tetori 2013 dmth nga viti akademik 2013/2014, Fakulteti i Edukimit funksionon në kuadër të Universitetit Publik “Kadri Zeka ” në Gjilan

Në Fakultetin e Edukimit funksionojnë dy programe:

  • Programi Fillor dhe
  • Programi Parafillor

Ky Fakultet ofron vetëm studime të rregullta.

EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Orari i ligjëratave dhe ushtrimeve - Semestri veror 201712 Mars 2017 18:31
pdf Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve - Semestri Dimëror - 2016/201711 Nëntor 2016 15:07 546 kB
EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf PARASHKOLLOR, VITI I PARE, GRUPI PARE24 Prill 2017 11:09 576 kB
pdf PARASHKOLLOR, VITI I PARE, GRUPI I DYTE24 Prill 2017 11:09 576 kB
pdf PARSHKOLLOR, VITI I DYTE, GRUPI I PARË24 Prill 2017 11:09 572 kB
pdf PARASHKOLLOR, VITI I DYTE, GRUPI I DYTË24 Prill 2017 11:09 573 kB
pdf Ushtrime TIK Gr I2 Mars 2017 13:49 557 kB
pdf Ushtrime TIK Gr. II2 Mars 2017 13:49 557 kB
pdf Ushtrime TIK Gr. III2 Mars 2017 13:49 557 kB
pdf FILLOR VITI I PARE, GRUPI I PARE24 Prill 2017 11:12 577 kB
pdf FILLOR VITI I PARE, GRUPI I DYTË24 Prill 2017 11:12 577 kB
pdf FILLOR VITI I DYTE GRUPI I PARË24 Prill 2017 11:12 577 kB
pdf FILLOR VITI I DYTE GRUPI I DYTË24 Prill 2017 11:12 575 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e parë - 2016-2017 fillor24 Prill 2017 11:27 621 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e dytë - 2016-2017 fillor24 Prill 2017 11:27 615 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e tretë - 2016-2017 fillor24 Prill 2017 11:27 578 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e katërt - 2016-2017 fillor24 Prill 2017 11:27 617 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e parë - 2016-2017 parafillor24 Prill 2017 11:31 619 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e dytë - 2016-2017 parafillor24 Prill 2017 11:31 576 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e tretë - 2016-2017 parafillor24 Prill 2017 11:31 578 kB
pdf Lista e studenteve të regjistruar në vitin e katërt - 2016-2017 parafillor24 Prill 2017 11:31 579 kB
pdf ETIKA E MËSIMDHËNIES (Januz Dërvodeli & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:44 198 kB
pdf GJUHË ANGLEZE PËR MËSUES (Shpresa Qamili & Teuta Agaj)24 Prill 2017 11:44 188 kB
pdf HISTORIA E ARSIMIT KOMBËTAR (Fehari Ramadani & Veli Kryeziu)24 Prill 2017 11:44 201 kB
pdf KOMUNIKIMI NË EDUKIM (Fadbi Osmani & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:44 204 kB
pdf PSIKOLOGJII ZHVILLIMORE (Nehat Rrudhani & Valmira Baftiu - Rushiti)24 Prill 2017 11:44 200 kB
pdf STRATEGJITË DHE METODAT E SHKRIM LEXIMIT (Merxhan Avdyli & Flamur Maloku)24 Prill 2017 11:44 198 kB
pdf VËSHTIRËSITË NË TË NXËNIT (Fadbi Osmani & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:44 197 kB
pdf VIZATIM (Ahmet Ibrahimi & Nora Krasniqi)24 Prill 2017 11:44 205 kB
pdf ZHVILLIMI I KURIKULAVE (Januz Dërvodeli & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:44 197 kB
pdf ARTET E BUKURA (Ahmet Ibrahimi & Nora Krasniqi)124 Prill 2017 11:44 201 kB
pdf DRAMATIZIMI DHE SHFAQJET ME KUKULLA (Merxhan Avdyli & Flamur Maloku)24 Prill 2017 11:44 188 kB
pdf LOJËRAT SKENIKE NË TË MËSUARIT E GJUHËS SHQIPE (Merxhan Avdyli & Flamur Maloku)24 Prill 2017 11:45 201 kB
pdf PSIKOLOGJI E ZHVILLIMIT DHE E PERSONALITETIT (Nerxhivane Krasniqi & Valmira Baftiu - Rushiti)24 Prill 2017 11:45 197 kB
pdf PSIKOLOGJIA E LOJËS (Nerxhivane Krasniqi & Valmira Baftiu - Rushiti)24 Prill 2017 11:45 197 kB
pdf PUNA ME FËMIJË TË TALENTUAR (Fadbi Osmani & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:45 195 kB
pdf STANDARDET E EDUKIMIT NË FËMIJËRINË E HERSHME (Merita Zejnullahu & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:45 190 kB
pdf ZHVILLIMI I KURRIKULAVE (Merita Zejnullahu & Mensur Neziri)24 Prill 2017 11:45 189 kB
pdf ARTET E BUKURA - (Ahmet Ibrahimi & Nora Krasniqi)24 Prill 2017 11:45 193 kB
pdf EDUKATË ESTETIKE - (Merxhan Avdyli & Flamur Maloku)24 Prill 2017 11:45 195 kB
pdf EDUKATË QYTETARE (Minevere Rashiti & Shejnaze Gagica)24 Prill 2017 11:45 196 kB
pdf EDUKIMI DHE MEDIAT (Nevrije Ismajli & Avni Rudaku)24 Prill 2017 11:45 195 kB
pdf HISTORIA E ARSIMIT KOMBËTAR (Merita Zejnullahu & Veli Kryeziu)24 Prill 2017 11:45 197 kB
pdf LOJËRAT MUZIKORE TRADICIONALE (Adhurim Rasimi & Drita Kryeziu )24 Prill 2017 11:45 193 kB
EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Lënda: Bazat e Shkencave Natyrore me Metodologji-Fillor,Prof.Bashkim Dalipi(Afati i Qershorit)13 Korrik 2017 15:50 78 kB
pdf Lënda: Bazat e shkencave natyrore me metodologji (F),Prof.Bashkim Dalipi (Afati i Qershorit)10 Korrik 2017 09:10 149 kB
pdf Lënda: Bazat e shkencave natyrore me metodologji (PF),Prof.Bashkim Dalipi (Afati i Qershorit)10 Korrik 2017 09:09 323 kB
pdf Lënda:Edukim Mjedisor,Prof.Bashkim Dailipi(Afati i Qershorit)3 Korrik 2017 10:47 332 kB
pdf Rezultatet e provimeve të mbajtura më 27 28 dhe 30.06.2017(Prof. Januz Dërvodeli)3 Korrik 2017 10:14 366 kB
pdf Lënda:Etika e Mësimdhënies,Prof.Januz Dërvodelli(Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:32 316 kB
pdf Lënda: TIK Edukimi fillor, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Qershorit)23 Qershor 2017 13:55 207 kB
pdf Lënda: TIK ne edukimin parafillore, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Qershorit)23 Qershor 2017 13:55 213 kB
pdf Lënda: TIK Edukim Parafillor, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Qershorit)23 Qershor 2017 13:55 260 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 14:08 6 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 14:08 8 kB
pdf Lënda:Bazat e hulumtimit në edukim,Prof.Januz Dërvodeli(Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 09:31 326 kB
pdf Lënda:Kurrikula mësimore,Prof.Januz Dërvodeli(Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 09:28 314 kB
pdf Lënda: TIK për Edukimin Parafillor, Prof. Ragmi MUSTAFA (Testi II)2 Qershor 2017 11:50 302 kB
pdf Lënda:Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Prillit)5 Maj 2017 22:04 58 kB
pdf Lënda:Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Prillit)5 Maj 2017 22:04 22 kB
pdf Lënda: Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Prillit)5 Maj 2017 15:31 230 kB
pdf Lënda: Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës , Prof. Januz Dërvodeli (Afati i Janarit)17 Shkurt 2017 22:40 231 kB
pdf Lënda: Histori kombëtare, Prof. Fehari Ramadani (Afati i janarit)14 Shkurt 2017 15:21 330 kB
pdf Lënda: Filozofi e edukimit,Prof.Januz Dërvodelli (Afati i janarit)14 Shkurt 2017 15:18 348 kB
pdf Lënda: Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës & Pedagogji e edukimit parashkollor, Prof. Januz Dërvodeli (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 09:36 345 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)10 Shkurt 2017 13:36 141 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)10 Shkurt 2017 13:36 8 kB
pdf Lënda: Njohuri për gjuhën, Prof. Bahtijar Kryeziu (Afati i Janarit)1 Shkurt 2017 18:49 566 kB
pdf Lënda: TIK Edukimi Parafillor, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Janarit)26 Janar 2017 09:06 221 kB
pdf Lënda: TIK Edukimi Fillor, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Janarit)26 Janar 2017 09:06 221 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I & II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Nëntorit)21 Dhjetor 2016 00:04 10 kB
pdf Lënda: TIK Edukimi Parafillor, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Nëntorit)14 Dhjetor 2016 11:15 350 kB
pdf Lënda: TIK Edukimi Fillor, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Nëntorit)14 Dhjetor 2016 11:15 343 kB
pdf Lënda: Histori kombëtare, Prof. Fehari Ramadani (Afati i Nëntorit)6 Dhjetor 2016 15:59 261 kB
pdf Lënda: Edukim gjithëpërfshirës me metodologji, Prof. Januz Dërvodeli (Afati i Nëntorit)5 Dhjetor 2016 09:28 503 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I & II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Shtatorit)5 Tetor 2016 16:11 10 kB
pdf Lënda: TIK Edukimi Fillor, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Shtatorit)5 Tetor 2016 13:37 559 kB
pdf Lënda: TIK (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit), Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Shtatorit)4 Tetor 2016 13:44 547 kB
pdf Lënda: Zhvillimi i Kurrikulave , Prof. Januz Dërvodeli (Afati i Shtatorit)13 Shtator 2016 09:35 338 kB
EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Rregullorje-mbi-hartimin-e-punimit-të-diplomës-pë-bachelor-UKZ29 Qershor 2017 10:35 1 MB
doc 1.Kerkesë për verifikimin e notave30 Qershor 2017 10:27 58 kB
doc 2.Kerkesë për paraqitjen e punimt të diplomes29 Qershor 2017 10:27 74 kB
doc 3. Deklarata e konfirmimit te zyrtarit te administrates29 Qershor 2017 10:27 46 kB
doc 4. Vlerësimi i punimit të diplomes29 Qershor 2017 10:27 75 kB

Njoftimet e fundit

Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajtën provimet pranuese

Universiteti “Kadri Zeka”, në Gjilan ka mbajtur sot provimet pranuese për afatin e parë,  për vitin akademik 2017-2018, në fakultet për të cilat ka qenë i hapur konkursi,  Fakultetin  Juridik dhe në Fakultetin Ekonomik, respektivisht  programet Banka, Financa dhe Kontabilitet, programin Marketing dhe programin Menaxhment të studimeve themelore – bachelor dhe për programin master E-Qeverisja […]

Studentja e Universitetit ‘’Kadri Zeka’’ përfaqësuese e Kosovës në Samitin e radhës në Korenë Jugore

Blerinë Ajvazi është studente e Fakultetit të Edukimit Program Fillor në Universitetin  ‘’Kadri Zeka’’ në Gjilan, e cila do të përfaqësojë Republikën e  Kosovës  në  Samitin e radhës për paqe në Republikën e Koresë Jugore, duke u bërë dhe anëtare e IPYG (International Peace Youth Group) që është pjesë e IWPG – International Woman Peace […]

Interesim i madh i aplikantëve për tu regjistruar në Universitetin “Kadri Zeka”

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2017-2018. Që nga hapja e SEMS-it rreth ores 10:00, interesimi i maturantëve që të jenë pjesë e Universitetit “Kadri Zeka” ka qenë mjaft i madh, vetëm në orën e parë kanë aplikuar […]

Universiteti “Kadri Zeka” hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2017/2018

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan të martën, më 11.07.2017, hap konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2017-2018. Në afatin e parë të konkursit të studimeve themelore – bachelor, Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan do të regjistrojë 523 studentë të rregullt, kurse për programin master E-Qeverisja […]

Delegacioni i Universitetit “Kadri Zeka” vizitë zyrtare në Universitetin e Mariborit të Sllovenisë

Rektori i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan së bashku me prorektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Sekretarin e Përgjithshëm janë duke qëndruar në një vizitë zyrtare në Slloveni. Ata gjatë vizitës që i kanë bërë Universiteti të Marborit, kanë takuar  drejtues të fakulteteve të këtij institucioni, i cili është një prej universiteteve më të mira në […]

EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
doc 1.-Kerkesë-për-verifikimin-e-notave29 Qershor 2017 10:19 58 kB
doc 2.Kerkesë për paraqitjen e punimt të diplomes29 Qershor 2017 10:19 74 kB
doc 3. Deklarata e konfirmimit te zyrtarit te administrates29 Qershor 2017 10:19 46 kB
doc 4. Vlerësimi i punimit të diplomes29 Qershor 2017 10:19 75 kB