economics-header

Fakulteti Ekonomik ne kuader te UGj-se ka filluar punen me 1/10/2013 ne tri drejtime:

Banka Financa dhe Kontabilitet, Menaxhment dhe Informatike dhe Marketing Studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik zgjasin 3 vite apo 6 semestra. Numri total i kredive të akumuluara (ECTS) është 180, apo 30 për secilin semestër.

Të gjitha kurset ne Fakultetin Ekonomik janë të dizajnuara ashtu që reflektojnë rëndësinë e tyre në kontekst të programit të studimeve përkatëse dhe kontribuojnë në arritjen e objektivave të atij programi.

Në vitin e parë të studimeve të gjitha kurset janë të njëjta për të gjitha programet. Në vitin e dytë dhe të tretë kurset ndryshojnë sipas programeve ku kurset obligative e përbëjnë bërthamën e programit përkatës të studimeve.

EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Orari i ligjeratave- Semestri Veror - 2016-201721 Prill 2017 09:14 632 kB
EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Lënda: Makroekonomia I, Prof.Arben Mustafa(Afati i Qershorit)17 Korrik 2017 09:39 117 kB
pdf Lënda: Auditimi, Prof. Hysen Ismajli (Afati i Qershorit)10 Korrik 2017 14:58 84 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVMve - MA,Prof.Naim Mustafa (Afati i Qershorit)5 Korrik 2017 08:01 425 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet, Prof. Gezim Tosuni (Afati i Qershorit)4 Korrik 2017 13:13 29 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Financiar, Prof. Skender Ahmeti (Afati i Qershorit)4 Korrik 2017 13:13 363 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVMve - MXH,Prof.Naim Mustafa (Afati i Qershorit)4 Korrik 2017 10:38 480 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVMve - BFK,Prof.Naim Mustafa (Afati i Qershorit)4 Korrik 2017 10:35 467 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze I, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 21:19 251 kB
pdf Lënda: Biznesi elektronik, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Qershorit)30 Qershor 2017 09:28 370 kB
pdf Lënda: Menaxhimi Strategjik, Prof. Naim Mustafa (Afati i Qershorit)29 Qershor 2017 09:22 475 kB
pdf Lënda: Informatika e biznesit, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Qershorit)29 Qershor 2017 09:22 396 kB
pdf Lënda: MARKETING NDERKOMBETAR, Prof. Visar RRUSTEMI (Afati i Qershorit)29 Qershor 2017 09:22 360 kB
pdf Lënda: Modelet e Marketingut, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Qershorit)29 Qershor 2017 09:22 189 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Afati i Qershorit-BFK)28 Qershor 2017 10:01 406 kB
pdf Lënda: Kontabilitet I, Prof. Muhamet Aliu (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:37 279 kB
pdf Lënda: FINANCA NDERKOMBETARE, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:37 503 kB
pdf Lënda: Matematiken per Ekonomist, Prof. Musa Ajeti (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:37 312 kB
pdf Lënda: Komunikim biznesi, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:37 351 kB
pdf Lënda: Statistik, Prof. Musa Ajeti (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:37 317 kB
pdf Lënda: sjellja konsumatore, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:37 351 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Afati i Qershorit-MXH)27 Qershor 2017 09:37 472 kB
pdf Lënda: Vendosja ne biznes, Prof.Naim Mustafa (Afati i Qershorit-MA)27 Qershor 2017 09:37 415 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof.Naim Mustafa (Afati i Qershorit-MA)27 Qershor 2017 09:37 432 kB
pdf Lënda: Kontabilitet Publik, Prof. Muhamet Aliu (Afati i Qershorit-MA)27 Qershor 2017 09:37 179 kB
pdf Lënda: Statistikë, Prof.Ekrem Halimi (Afati i Qershorit)27 Qershor 2017 09:16 180 kB
pdf Lënda:Bankat dhe Afarizmi Bankar,Prof.Arben Mustafa(Afati i Qershorit)23 Qershor 2017 15:37 113 kB
pdf Lënda: Teoria dhe politika monetare, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Qershorit)23 Qershor 2017 13:52 483 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Menaxherial, Prof. Skender Ahmeti (Afati i Qershorit)23 Qershor 2017 13:52 351 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i raporteve me klientë,Prof.Visar Rrustemi (Afati i Qershorit)22 Qershor 2017 09:21 353 kB
pdf Lënda:Taksat dhe Korporatat-BFK,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)21 Qershor 2017 21:38 198 kB
pdf Lënda:Menaxhimi Financiar-MXH,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)21 Qershor 2017 21:36 200 kB
pdf Lënda:Menaxhimi Financiar-BFK,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)21 Qershor 2017 21:34 192 kB
pdf Lënda:Menaxhmenti Bankar-MXH,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)21 Qershor 2017 21:33 214 kB
pdf Lënda:Menaxhmenti Bankar-BFK,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)21 Qershor 2017 21:31 195 kB
pdf Lënda: Mikroekonomi I, Prof.Gëzim Tosuni(Afati i Qershorit)20 Qershor 2017 15:14 76 kB
pdf Lënda:Marketingu Nderkombetar, Prof.Visar Rrustemi(Afati i qershorit)20 Qershor 2017 15:10 356 kB
pdf Lënda: Promocioni, Prof.Visar Rrustemi(Afati i qershorit)20 Qershor 2017 15:07 354 kB
pdf Lënda: Promocioni, Prof.Visar Rrustemi(Afati i qershorit)20 Qershor 2017 15:07 354 kB
pdf Lënda: Hyrje në biznes, Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Qershorit)20 Qershor 2017 14:49 81 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti I ,Prof. Skender Ahmeti (Kollokviumi i dyte)20 Qershor 2017 09:47 479 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti I ,Prof. Skender Ahmeti (Afati i Qershorit)20 Qershor 2017 09:47 349 kB
pdf Lënda: Etika në Biznes,Prof.Mazllum Baraliu(Afati i Qershorit)19 Qershor 2017 14:24 97 kB
pdf Lënda: E drejta Biznesore,Prof.Mazllum Baraliu(Afati i Qershorit)19 Qershor 2017 14:23 96 kB
pdf Lënda: Mikroekonomia 1, Prof.Arben Mustafa (Afati i Qershorit)19 Qershor 2017 13:05 113 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Qershorit)19 Qershor 2017 10:07 247 kB
pdf Lënda: FINANCA, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Qershorit)19 Qershor 2017 10:07 497 kB
pdf Lënda: Mikroekonomia II, Prof. Florentina Xhelili (Afati i Qershorit)16 Qershor 2017 09:46 323 kB
pdf Lënda: Biznesi Ndërkombëtar, Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Qershorit)16 Qershor 2017 09:02 75 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Operacioneve, Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Qershorit)16 Qershor 2017 09:01 59 kB
pdf Lënda: Menaxhim i Distribuimit ,Prof. Visar Rrustemi (Afati i Qershorit)15 Qershor 2017 09:20 339 kB
pdf Lënda: Marketing Eletronik, Prof. Visar Rrustemi (Afati i Qershorit)15 Qershor 2017 09:20 342 kB
pdf Lënda:Financat Publike,Prof.Refik Kryeziu(Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 15:27 322 kB
pdf Lënda: Ndërmarrësia, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Qershorit)14 Qershor 2017 09:45 283 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Inovacioneve, Prof. Jehona Shkodra (Afati i Qershorit)13 Qershor 2017 10:14 85 kB
pdf Lënda: Teoria dhe politika monetare, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Qershorit)13 Qershor 2017 10:14 321 kB
pdf Lënda: Ekonomia e Kosoves dhe BE, Prof.Xhevat Sopi (Afati i Qershorit)13 Qershor 2017 09:54 345 kB
pdf Lënda: VENDOSJA NË BIZNES, Prof. Naim Mustafa (Afati i Qershorit) (MA)13 Qershor 2017 09:36 405 kB
pdf Lënda: Gjuhë Gjermane I, Prof. Milote Sadiku (Afati i Qershorit)12 Qershor 2017 09:38 265 kB
pdf Lënda: Marketingu, Prof. Xhevat Sopi (Afati i Qershorit)12 Qershor 2017 09:38 477 kB
pdf Lënda: VENDOSJA NË BIZNES, Prof. Naim Mustafa (Afati i Qershorit) (MXH)12 Qershor 2017 09:38 442 kB
pdf Lënda: Analiza e te Dhenave per Hulumtime ne Biznes, Prof. Xhevat Sopi (Afati i Qershorit)9 Qershor 2017 09:37 357 kB
pdf Lënda: Sjellje Organizative, Prof.Bislim Lekiqi (afati i qershorit)9 Qershor 2017 09:38 58 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Çmimeve, Prof.Bislim Lekiqi (afati i qershorit)8 Qershor 2017 13:52 31 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i resurseve njerëzore-Mxh, Prof.Bislim Lekiqi (afati i qershorit)8 Qershor 2017 13:50 60 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Financiar, Prof. Skender Ahmeti (Testi i & II)7 Qershor 2017 11:42 350 kB
pdf Lënda: Makroekonomia II, Prof.Refik Kryeziu (afati i qershorit)7 Qershor 2017 09:55 306 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti I, Prof. Skender Ahmeti (Testi i & II)7 Qershor 2017 09:17 339 kB
pdf Lënda: Promocioni, Prof. Visar Rrustemi (Testi II)5 Qershor 2017 09:00 358 kB
pdf Lënda:Financat e Koporatave,Prof. Arben Mustafa (testi I dhe II)5 Qershor 2017 08:55 215 kB
pdf Lënda: Financat Publike,Prof.Refik Kryeziu (Testi I dhe II)1 Qershor 2017 09:44 408 kB
pdf Lënda: Informatika e biznesit,Prof. Ragmi MUSTAFA (Testi i II)31 Maj 2017 09:55 319 kB
pdf Lënda:Ekonomia e Kosovës dhe BE,Prof.Xhevat Sopi (Testi i II)30 Maj 2017 13:38 470 kB
pdf Lënda: Menaxhment Bankar-MXH,Prof.Refik Kryeziu(Testi I dhe II)30 Maj 2017 09:27 502 kB
pdf Lënda: Menaxhment Bankar-BFK,Prof.Refik Kryeziu(Testi I dhe II)30 Maj 2017 09:27 408 kB
pdf Lënda: FINANCA NDERKOMBETARE, Prof. Lutfi Zharku (Testi i II)30 Maj 2017 08:59 323 kB
pdf Lënda: Marketingu Industrial, Prof. Fehmi Azemi (Testi i II)30 Maj 2017 08:59 238 kB
pdf Lënda:Sjellje Organizative, Prof.Bislim Lekiqi(Testi i II)27 Maj 2017 15:08 18 kB
pdf Lënda:Taksat dhe Korporata,Prof.Refik Kryeziu(Testi I dhe II)27 Maj 2017 15:01 277 kB
pdf Lënda: Kontabilitet I, Prof. Muhamet Aliu (Testi i dyte)25 Maj 2017 10:09 232 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVM-ve,Prof.Naim Mustafa(Testi i dyte)24 Maj 2017 10:17 348 kB
pdf Lënda: Hyrje në Biznes,Prof.Bislim Lekiqi (Testi i dyte)24 Maj 2017 10:11 63 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Financiar, Prof. Skender Ahmeti (Kollokviumi i pare)23 Maj 2017 14:37 353 kB
pdf Lënda: Menaxhimi Strategjik, Prof. Naim Mustafa (Kolokviumi i dytë)22 Maj 2017 09:40 330 kB
pdf Lënda: Ndërmarrësia, Prof. Fehmi Azemi (Kolokviumi i dytë)22 Maj 2017 09:40 295 kB
pdf Lënda:Mikroekonomia 1,Prof.Arben Mustafa(Afati i prillit)21 Maj 2017 21:28 115 kB
pdf Lënda:Makroekonomia 1,Prof.Arben Mustafa(Afati i prillit)21 Maj 2017 21:22 115 kB
pdf Lënda: Auditimi & Analiza e pasqyrave financiare, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i prillit)17 Maj 2017 09:50 81 kB
pdf Lënda: Biznesi elektronik, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i prillit)17 Maj 2017 09:30 357 kB
pdf Lënda: E DREJTA BIZNESORE, Prof. Mazllum BARALIU (Afati i prillit)15 Maj 2017 09:55 603 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Financiar, Prof. Skender Ahmeti (Afati i prillit)15 Maj 2017 08:01 354 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Menaxherial, Prof. Skender Ahmeti (Afati i prillit)15 Maj 2017 08:01 364 kB
pdf Lënda: Matematike per ekonomist, Prof. Musa Ajeti (Afati i i prillit)12 Maj 2017 08:40 389 kB
pdf Lënda: Makroekonomi I, Prof. Gëzim Tosuni (Afati i i prillit)12 Maj 2017 08:40 311 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Dijes, Prof. Jehona Shkodra (Afati i i prillit)12 Maj 2017 08:38 584 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti I, Prof.Skender Ahmeti (Afati i prillit)12 Maj 2017 08:33 340 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti I, Prof. Skender Ahmeti (Testi i pare)12 Maj 2017 08:33 337 kB
pdf Lënda: Mikroekonomi, Prof. Gëzim Tosuni (Afati i prillit)12 Maj 2017 08:33 324 kB
pdf Lënda:Taksa dhe Korporata, Prof.Refik Krzeyiu (Testi i pare)11 Maj 2017 21:52 259 kB
pdf Lënda:Bankat dhe Afarizmi Bankar, Prof.Arben Mustafa (Afati i prillit)11 Maj 2017 21:48 115 kB
pdf Lënda: MIKROEKONOMIA II, Prof. Florentina Xhelili Krasniqi (Afati i prillit)8 Maj 2017 09:57 336 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i prillit)5 Maj 2017 21:55 8 kB
pdf Lënda: Teoria dhe politika monetare, Prof. Lutfi Zharku (Afati i prillit)5 Maj 2017 21:16 469 kB
pdf Lënda: Informatika e biznesit, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i prillit)5 Maj 2017 15:30 223 kB
pdf Lënda: Marketing, Prof. Xhevat Sopi (Afati i prillit)5 Maj 2017 15:18 35 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI I RAPORTEVE ME KLIENTE, Prof. Visar RRUSTEMI (Afati i prillit)5 Maj 2017 15:14 344 kB
pdf Lënda: MARKETING NE MEDIA, Prof. Visar RRUSTEMI (Afati i prillit)5 Maj 2017 15:14 346 kB
pdf Lënda: MARKETING NDERKOMBETAR, Prof. Visar RRUSTEMI (Afati i prillit)5 Maj 2017 15:14 360 kB
pdf Lënda: STRATEGJITE E MARKETINGUT, Prof. Visar RRUSTEMI (Afati i prillit)5 Maj 2017 15:14 347 kB
pdf Lënda:Menaxhimi i Operacioneve,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i prillit)4 Maj 2017 14:09 58 kB
pdf Lënda:Ekonomia e Kosovës dhe BE,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i prillit)4 Maj 2017 14:07 79 kB
pdf Lënda: Teoria dhe politika monetare, Prof. Lutfi Zharku (Testi i parë)4 Maj 2017 08:54 326 kB
pdf Lënda: Menaxhimi I Riskut dhe Sigurimit, Prof. Gezim Tosuni (Afati i prillit)4 Maj 2017 08:54 175 kB
pdf Lënda: FINANCA NDERKOMBETARE, Prof. Lutfi Zharku (Afati i prillit)4 Maj 2017 08:54 345 kB
pdf Lënda: FINANCA, Prof. Lutfi Zharku (Afati i prillit)4 Maj 2017 08:54 500 kB
pdf Lënda: Menaxhment- MkT, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit)2 Maj 2017 10:09 424 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVM-ve, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit )2 Maj 2017 10:09 448 kB
pdf Lënda: Menaxhment- BFK, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit )2 Maj 2017 10:09 383 kB
pdf Lënda: Vendosja në biznes- MxhT, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit )2 Maj 2017 10:09 448 kB
pdf Lënda: Menaxhment- MxhT, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit )2 Maj 2017 10:09 466 kB
pdf Lënda: Menaxhimi Strategjik- MxhT, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit )2 Maj 2017 10:09 443 kB
pdf Lënda: Vendosja ne Biznes- MA, Prof. Naim Mustafa (Afati i prillit )2 Maj 2017 10:09 429 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Financiar- MXH, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:55 314 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Financiar- BFK, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:53 308 kB
pdf Lënda: Taksat dhe Korporatat, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:51 299 kB
pdf Lënda: Sjellje Organizative, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:51 309 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Bankar, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:51 303 kB
pdf Lënda:Makroekomia II, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:51 306 kB
pdf Lënda: Kontabilitet Publik, Prof. Muhamet Aliu (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 176 kB
pdf Lënda: Kontabilitet I, Prof. Muhamet Aliu (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 196 kB
pdf Lënda: GJUHE GJERMANE II, Prof. Milote Sadiku (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 170 kB
pdf Lënda: GJUHE GJERMANE I, Prof. Milote Sadiku (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 276 kB
pdf Lënda: Mjedisi i Biznesit, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 334 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i investimve, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 336 kB
pdf Lënda: Komunikimi ne Biznes, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 336 kB
pdf Lënda: Modelet e Marketingut, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 190 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 204 kB
pdf Lënda: Modelet e marketingut, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Prillit)2 Maj 2017 09:58 587 kB
pdf Lënda: Financa Publike, Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit )2 Maj 2017 09:51 302 kB
pdf Lënda: Biznesi Ndërkombëtar,Prof.Bislim Lekiqi (Testi i parë)1 Maj 2017 20:52 344 kB
pdf Lënda:Menaxhmenti i Operacioneve,Prof.Bislim Lekiqi (Testi i parë)1 Maj 2017 20:42 29 kB
pdf Lënda:Menaxhimi i resurseve njerëzore,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i prillit)1 Maj 2017 20:36 37 kB
pdf Lënda:Hyrje në biznes,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i prillit)1 Maj 2017 20:33 42 kB
pdf Lënda: Biznesi Ndërkombëtar,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i prillit)1 Maj 2017 20:30 43 kB
pdf Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare,Prof.Gëzim Tosuni(Afati i prillit)3 Maj 2017 13:47 420 kB
pdf Lënda: Financat e Korporatave,Prof.Refik Kryeziu (Afati i prillit)3 Maj 2017 13:47 214 kB
pdf Lënda:Statistikë, Prof.Musa Ajeti (Afati i prillit)3 Maj 2017 13:47 327 kB
pdf Lënda:Statistikë, Prof.Ekrem Halimi (Afati i prillit)3 Maj 2017 13:47 423 kB
pdf Lënda: Menaxhment Bankar-BFK,Prof.Refik Kryeziu (Testi i parë)28 Prill 2017 10:19 385 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Inovacioneve, Prof. Jehona Shkodra (Afati i Prillit)28 Prill 2017 09:36 89 kB
pdf Lënda: Sjellje organizative, Prof. Bislim Lekiqi (testi i pare)27 Prill 2017 15:02 323 kB
pdf Lënda:Promocioni ,Prof.Visar Rrustemi (testi i pare)25 Prill 2017 10:53 362 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVM-ve MA,Prof.Naim Mustafa (testi i pare)24 Prill 2017 10:04 392 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVM-ve MXH,Prof.Naim Mustafa (testi i pare)24 Prill 2017 10:01 345 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i BVM-ve BFK,Prof.Naim Mustafa (testi i pare)24 Prill 2017 09:59 343 kB
pdf Lënda: Stastikë, Prof.Musa Ajeti (Testi i parë)24 Prill 2017 09:46 108 kB
pdf Lënda: Kontabilitet I, Prof. Muhamet Aliu (Testi i pare)23 Prill 2017 13:14 83 kB
pdf Lënda: FINANCA NDERKOMBETARE, Prof. Lutfi Zharku (Testi i pare)21 Prill 2017 11:23 343 kB
pdf Lënda: Ekonomia e Kosovës dhe BE, Prof. Xhevat Sopi (Testi i pare)29 Mars 2017 10:42
pdf Lënda: Mikroekonomi, Prof. Gëzim Tosuni (Afati i Janarit)22 Mars 2017 09:39
pdf Lënda: Kontabiliteti Financiar, Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)9 Mars 2017 15:31
pdf Lënda: Mikroekonomia I, Prof. Arben Mustafa (Afati i Janarit)4 Mars 2017 13:58
pdf Lënda: Kontabiliteti Menaxherial, Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)2 Mars 2017 09:23
pdf Lënda: FINANCA NDERKOMBETARE, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Janarit)27 Shkurt 2017 10:50
pdf Lënda: FINANCA, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Janarit)27 Shkurt 2017 10:50
pdf Lënda: Makroekonomia I, Prof. Arben Mustafa (Afati i Janarit)24 Shkurt 2017 13:31
pdf Lënda: Kontabilitet Publik, Prof. Muhamet Aliu (Afati i Janarit)22 Shkurt 2017 09:11
pdf Lënda: Makroekonomia I, Prof. Gëzim Tosuni (Afati i Janarit)21 Shkurt 2017 10:00
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-BFK)20 Shkurt 2017 10:08 404 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MXH)20 Shkurt 2017 10:08 493 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MA)20 Shkurt 2017 10:08 428 kB
pdf Lënda:Banka dhe Afarizëm Bankar, Prof. Arben Mustafa (Afati i Janarit)18 Shkurt 2017 16:21 128 kB
pdf Lënda: Gjuhë Angleze II, Prof. Shpresë Qamili (Afati i Janarit)17 Shkurt 2017 18:56 5 kB
pdf Lënda: Analiza Statistikore Financiare, Prof. Xhevat Sopi (Afati i Janarit)16 Shkurt 2017 09:12 236 kB
pdf Lënda: Analiza e te dhenave per hulumtime ne biznes, Prof. Xhevat Sopi (Afati i Janarit)16 Shkurt 2017 09:12 197 kB
pdf Lënda: NDËRMARRËSIA, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-Mxh)16 Shkurt 2017 09:12 432 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI I ÇMIMEVE, Prof. Bislim Lekiqi (Afati i Janarit) --- Konsultimet mbahen javën vijuese (Pas dates 20.02.2017)16 Shkurt 2017 09:12 305 kB
pdf Lënda: NDËRMARRËSIA, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-BFK)16 Shkurt 2017 09:12 423 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Janarit)14 Shkurt 2017 13:37 257 kB
pdf Lënda: E DREJTA BIZNESORE, Prof.Mazllum BARALIU (Afati i Janarit)14 Shkurt 2017 09:07 475 kB
pdf Lënda: Hyrje në biznes ,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 14:02 386 kB
pdf Lënda: Ekonomia e Kosovës dhe BE ,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 13:51 358 kB
pdf Lënda: Biznesi Ndërkombëtar,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 13:37 414 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i resurseve humane,Prof.Bislim Lekiqi (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 13:33 390 kB
pdf Lënda: Mjedisi i biznesit, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 13:13 339 kB
pdf Lënda: Sjellje Organizative,Prof.Refik Kryeziu (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 11:48 312 kB
pdf Lënda: Makroekonomia II,Prof.Refik Kryeziu (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 11:43 312 kB
pdf Lënda: Menaxhmi i investimeve, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 13:11 336 kB
pdf Lënda: Komunikim biznesi, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 13:11 341 kB
pdf Lënda: Matematikë për Ekonomi,Prof. Musa Ajeti (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 13:11 489 kB
pdf Lënda: Taksat dhe Korporatat,Prof.Refik Kryeziu (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 13:13 184 kB
pdf Lënda: Menaxhment Bankar,Prof.Refik Kryeziu (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 11:43 313 kB
pdf Lënda: Taksat dhe Korporatat,Prof.Refik Kryeziu (Afati i janarit)13 Shkurt 2017 11:22 309 kB
pdf Plani i Studimit FSHK (2016-2019)13 Shkurt 2017 11:43 225 kB
pdf Lënda: Etika në Biznes, Prof. Meleke Behluli, (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 09:35 7 kB
pdf Lënda: Sjellja Konsumatore, Prof. Bashkim BELLAQA (Afati i Janarit)13 Shkurt 2017 09:35 457 kB
pdf Lënda: Vendosja në biznes, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MXH)10 Shkurt 2017 08:54 456 kB
pdf Lënda: Vendosja në biznes, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MA)10 Shkurt 2017 08:54 422 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti, Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)9 Shkurt 2017 14:04 349 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Financiar, Prof. Skender Ahmeti (Afati i Janarit)9 Shkurt 2017 14:04 360 kB
pdf Lënda: Analiza e Investimeve, Prof. Xhevat Sopi (Afati i Janarit)8 Shkurt 2017 09:08 218 kB
pdf Lënda: Strategjite e Marketingut, Prof. Visar Rrustemi (Afati i Janarit)7 Shkurt 2017 15:29 352 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI STRATEGJIK, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MXH)7 Shkurt 2017 09:05 438 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI I DIJES, Prof. Jehona Shkodra (Afati i Janarit)7 Shkurt 2017 09:05 470 kB
pdf Lënda: Marketing, Prof. Xhevat Sopi (Afati i Janarit)7 Shkurt 2017 09:05 454 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI I BVM-ve, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-BFK)6 Shkurt 2017 10:30 607 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI I BVM-ve, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MA)6 Shkurt 2017 10:30 413 kB
pdf Lënda: MENAXHIMI I BVM-ve, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit-MXH)6 Shkurt 2017 10:30 442 kB
pdf Lënda: Biznesi elektronik, Prof. Ragmi MUSTAFA (Afati i Janarit)6 Shkurt 2017 09:08 451 kB
pdf Lënda: Kontabilitet I, Prof. Muhamet Aliu (Afati i Janarit)6 Shkurt 2017 09:06 208 kB
pdf Lënda: Financa Publike, Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)3 Shkurt 2017 13:16 309 kB
pdf Lënda: Mikroekonomia II, Prof. Florentina Xhelili Krasniqi (Afati i Janarit)1 Shkurt 2017 08:53 343 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Financiar-MXH, Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)31 Janar 2017 13:52 320 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Financiar-BFK, Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)31 Janar 2017 13:50 321 kB
pdf Lënda: Politika Ekonomike, Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)31 Janar 2017 13:46 463 kB
pdf Lënda: Marketingu ndërkombëtar, Prof. Visar Rrustemi (Afati i Janarit)31 Janar 2017 11:13 447 kB
pdf Lënda: Statstike, Prof. Musa Ajet (Afati i Janarit)30 Janar 2017 15:38 345 kB
pdf Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare, Prof. Gëzim Tosuni (Afati i Janarit)30 Janar 2017 13:36 262 kB
pdf Lënda: Financat e Korporatave, Prof. Refik Kryeziu (Afati i Janarit)30 Janar 2017 13:36 220 kB
pdf Lënda: Statistika, Prof. Ekrem Halimi (Afati i Janarit)30 Janar 2017 13:36 252 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Afati i Janarit)30 Janar 2017 13:29 711 kB
pdf Lënda: Teoria dhe politika monetare, Prof. Lutfi Zharku (Afati i Janarit)30 Janar 2017 09:30 321 kB
pdf Lënda: Menaxhimi I Riskut dhe Sigurimet, Prof. Gëzim Tosuni (Afati i Janarit)30 Janar 2017 09:30 183 kB
pdf Lënda: Gjuhë Gjermane II, Prof. Milote Sadiku (Afati i Janarit)27 Janar 2017 09:14 470 kB
pdf Lënda: Modelet e marketingut, Prof. Fehmi Azemi (Afati i Janarit)26 Janar 2017 09:03 261 kB
pdf Lënda: Informatika e Biznesit, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Janarit-MENAXHMENT INFORMATIKË)25 Janar 2017 11:37 341 kB
pdf Lënda: Informatika e Biznesit, Prof. Ragmi Mustafa (Afati i Janarit-MARKETING)25 Janar 2017 11:37 323 kB
pdf Lënda: Inxhinieri Softuerike, Prof.Ragmi MUSTAFA (Afati i Janarit)30 Janar 2017 09:30 197 kB
pdf Programi i Vjetër - Fillor - 2013-201630 Janar 2017 09:30 90 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Menaxherial ,Prof.Skender Ahmeti (Kolokv. të I-rë & II-të)25 Janar 2017 09:15 429 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i Projekteve, Prof. Fehmi Azemi (Kolokv. të I-rë & II-të)24 Janar 2017 14:55 134 kB
pdf Lënda: Gjuhë Gjermane I, Prof. Milote Sadiku (Afati i Janarit)24 Janar 2017 09:30 111 kB
pdf Lënda: Menaxhimi i projekteve, Prof. FehmiAzemi(Testi i dytë)23 Janar 2017 15:35 134 kB
pdf Lënda: Komunikim biznesi, Prof. Bashkim BELLAQA (Testi i dytë)23 Janar 2017 11:58 341 kB
pdf Lënda: Menaxhmi i investimve, Prof. Bashkim BELLAQA (Testi i dytë)23 Janar 2017 11:58 338 kB
pdf Lënda: Vendosja në biznes, Prof.Naim Mustafa (Kolokv. të I-rë & II-të)23 Janar 2017 10:06 347 kB
pdf Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare, Prof.Gëzim Tosuni (Rezultatet përfundimtare)19 Janar 2017 14:50 291 kB
pdf Lënda: Biznesi Elektronik, Prof. Ragmi MUSTAFA (Testi i parë dhe i dytë)19 Janar 2017 09:17 351 kB
pdf Lënda: FINANCA, Prof. Lutfi Zharku (Testi i dytë)18 Janar 2017 13:25 342 kB
pdf Lënda: Sjellja Konsumatore, Prof. Bashkim BELLAQA (Testi i dytë)18 Janar 2017 13:25 455 kB
pdf Lënda: MENAXHMENT, Prof. Naim Mustafa (Testi i dytë)18 Janar 2017 13:25 429 kB
pdf Lënda: Marketing, Prof. Xhevat Sopi (Testi i dytë)17 Janar 2017 09:19 328 kB
pdf Lënda: Matematike per ekonomist, Prof.Musa Ajeti (Testi i dytë)16 Janar 2017 15:00 102 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Financiar Bfk, Prof. Refik Kryeziu (Kolokviumi i parë dhe i dytë)16 Janar 2017 12:00 494 kB
pdf Lënda: Menaxhmenti Financiar MXH , Prof. Refik Kryeziu (Kolokviumi i parë dhe i dytë)16 Janar 2017 11:54 510 kB
pdf Lënda: Vendosja në biznes MA, Prof.Naim Mustafa (Kolokviumi i dytë)16 Janar 2017 11:09 395 kB
pdf Lënda: Vendosja në biznes MXH, Prof.Naim Mustafa (Kolokviumi i dytë)16 Janar 2017 11:06 342 kB
pdf Lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare, Prof.Gëzim Tosuni (Kolokviumi i dytë)13 Janar 2017 16:09 463 kB
pdf Lënda: Ekonomia, Prof. Mejdi Bektashi (Kolokviumi i dytë)13 Janar 2017 16:09 394 kB
pdf Lënda: MAKROEKONOMIA II, Prof. Refik Kryeziu (Kolokviumi i parë dhe i dytë)10 Janar 2017 13:34 532 kB
pdf Lënda: E drejta Biznesore, Prof. Fejzulla Berisha (Kolokviumi i parë dhe i dytë)10 Janar 2017 10:59 393 kB
pdf Lënda: Biznesi Elektronik, Prof. Ragmi MUSTAFA (Kolokviumi i parë)4 Janar 2017 09:55 472 kB
pdf Lënda: Kontabiliteti Menaxherial, Prof. Skender AHMETI (Kolokviumi i parë)4 Janar 2017 09:55 366 kB

Njoftimet e fundit

Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajtën provimet pranuese

Universiteti “Kadri Zeka”, në Gjilan ka mbajtur sot provimet pranuese për afatin e parë,  për vitin akademik 2017-2018, në fakultet për të cilat ka qenë i hapur konkursi,  Fakultetin  Juridik dhe në Fakultetin Ekonomik, respektivisht  programet Banka, Financa dhe Kontabilitet, programin Marketing dhe programin Menaxhment të studimeve themelore – bachelor dhe për programin master E-Qeverisja […]

Nisin provimet pranuese në Universitetin “Kadri Zeka”

Që nga ora 9:00 në fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”, ka filluar të mbahet provimi pranues për studentë të rinj. Provimi pranues gjatë ditës së sotme do të mbahet edhe për studentët tjerë, aplikantë të Fakultetit Ekonomik të programeve, Banka Finanaca dhe Kontabilitet, programit Menaxhment dhe programit Marketing studime Bachelor dhe për studime master […]

Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për vitin akademik 2017/2018 në Universitetin “Kadri Zeka”

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan. Provimi pranues do të mbahet ditën e premte me datë 21.07.2017. EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia Juridik ora 9:0020 Korrik 2017 11:18 463 kB Ekonomik – Banka financa dhe kontabilitet ora 11:0020 Korrik 2017 11:18 307 kB Ekonomik – Marketing […]

Lista me të dhënat e studentëve për mbrojtjet e temave të diplomës në afatin e korrikut 2017

Lista me të dhënat e studentëve për mbrojtjet e temave të diplomës në afatin e korrikut 2017, tek Prof. Refik Kryeziu EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia Kandidatet diplomim qershor 201717 Korrik 2017 09:32 219 kB

Rihapet SEMS per paraqitjen e punimit te Diplomes ne Fakultetin Ekonomik

Njoftohen studentet e Fakultetit Ekonomik se SEMS-i do te jete i hapur per paraqitjen e punimit te diplomes per dy dite: e hene dhe e marte, perkatesisht me 17 dhe 18 korrik 2017.